mr. Arent van der Feltz - Open Universiteit

voorzitter

Contactgegevens

mr. Arent van der Feltz

adf

College van bestuur

Arent.vanderFeltz@ou.nl

Nevenwerkzaamheden


Lid Algemeen bestuur VSNU

Lid stuurgroep Internationalisering VSNU

Lid Ledenraad SURF

Lid bestuur NEIMED

Ambassador Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Lid bestuur Limburg Economic Development (LED)