drs Ton de Keyser - Open Universiteit

docent

Contactgegevens

drs Ton de Keyser

ake

Faculteit Management, Science & Technology

Ton.deKeyser@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

docent in de vakgebieden Academische vaardigheden, Algemene economie, Bedrijfsadministratie, Marketing, Operations management, Pedagogische en didactische vaardigheden

 

Onderzoek

lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van De Haagse Hogeschool

Publicaties

 

Keyser, T. de (2006). De gilde-leerroute aan de HHS/TH Rijswijk: een paard van de draaimolen.In Hensel, R., Keyser, T.de, Menger, P., Meijers, F., Parijs, M., Telle, H. & Zijlsta, W. Fantaseren of innoveren? Fabels en feiten in onderwijsvernieuwing. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

 

Keyser, T. de (2008). Mensch durf te leren! Over de mogelijkheden tot loopbaanleren binnen de opleiding Bedrijfeconomie. In Van Ginkel-Boon, A., Hensel, R., Keyser, T. de, Kok, O., Kruijtzer, K., Menger, P., Meijers, Zijlstra, W., Praten of (b)laten? Over de behoefte aan dialoog in het onderwijs. Den Haag: De Haagse Hogeschool

 

 

 

Keyser, T. de (2010). Onderwijs naar model en mens: over hoe het onderwijs naast kennis en vaardigheden ook de attitude kan ontwikkelen. In Meijers, F. & Kuipers, M. (red.), Uit de schijnwerpers, in het daglicht: van monoloog naar dialoog. Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming. Den Haag: De Haagse Hogeschool

 

Keyser, T. de (2012). InBEdding slb: een proces van dikke stroop en mogelijk zoet. In Meijers, F. et al, Dialoog doen!: duurzame professionalisering in het hbo. Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming. Den Haag: De Haagse Hogeschool

Ervaring en opleiding

Werkervaring

docent premaster

Opleiding

doctoraal Algemene economie aan de Erasmus Universiteit