Prof. mr. Anka Ernes - Open Universiteit

Hoogleraar Dogmatiek Privaatrecht

Contactgegevens

Prof. mr. Anka Ernes

ank

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Anka.Ernes@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Privaatrecht, vertegenwoordiging, samenhangende rechtsverhoudingen, burgerlijk procesrecht, personen- en familierecht.

Publicaties

Enkele recente publicaties:

  1. Boekbespreking “De Geschäftsgrundlage”, P. Abas, Wolf Legal Publishers 2014, NTHR 2015/3, p. 141-142.
  2.  Het leerstuk onbevoegde vertegenwoordiging sinds het arrest Felix/Aruba (HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 met noot PvS) in: A.H. Lamers & S.L.T. Schoenmaekers red., Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving, Zutphen, Uitgeverij Paris 2014, p. 11-21. Tevens verschenen in: E. Witjens, V. Van Bogaert en C. Bollen (red.), E Hofi di Ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba, p. 341-354. Den Haag: BJu, 2014.
  3. Third Party Rights and Contractual Groupings vs Privity of Contract in Commercial Contract Law, European Journal of Commercial Contract Law 2012 Number 2/3, p. 15-20.

Nevenwerkzaamheden