prof. mr. Anja Oskamp - Open Universiteit

rector magnificus

Contactgegevens

prof. mr. Anja Oskamp

aos

College van bestuur

Anja.Oskamp@ou.nl

Nevenwerkzaamheden

President EADTU

lid Hochschulrat van de FernUniversitšt Hagen

lid stuurgroep Onderwijs VSNU

lid Algemeen bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

POC (Platform voor Open Commentaren)

lid Raad van toezicht Koning Willem I College