prof. mr. Anja Oskamp - Open Universiteit

rector magnificus

Contactgegevens

prof. mr. Anja Oskamp

aos

College van bestuur

Anja.Oskamp@ou.nl

Nevenwerkzaamheden

lid EADTU

lid Hochschulrat van de FernUniversitšt Hagen

lid General Assembly VSNU

lid stuurgroep Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie VSNU

lid Algemeen bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

POC (Platform voor Open Commentaren)

lid Raad van toezicht Koning Willem I College