prof. mr. Anja Oskamp - Open Universiteit

rector magnificus

Contactgegevens

prof. mr. Anja Oskamp

aos

College van bestuur

Anja.Oskamp@ou.nl

Nevenwerkzaamheden

President EADTU

lid Hochschulrat van de FernUniversitšt Hagen

lid stuurgroep Onderwijs VSNU

lid Algemeen bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)

POC (Platform voor Open Commentaren)