Alex Rutten MA - Open Universiteit

Docent-promovendus Letterkunde

Contactgegevens

Alex Rutten MA

art

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Alex.Rutten@ou.nl

alexruttenou@gmail.com

http://nl.linkedin.com/pub/alex-rutten/57/3a2/a63

[https://ou-nl.academia.edu/AlexRutten]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

- Moderne letterkunde (1900-1940)
- Literatuurkritiek en cultuurbemiddeling in het interbellum
- (Zelf)representatie van auteurs en biografisch onderzoek

Onderzoek

Tot 2017 werk ik aan een proefschrift over de vooroorlogse loopbaan van de criticus en journalist P.H. Ritter jr. (1882-1962). Ik analyseer hoe Ritter als cultuurbemiddelaar functioneerde binnen verschillende nieuwe media en instituties die in opmars waren in het interbellum. Het betreft hier respectievelijk: het letterkundeonderwijs aan volksuniversiteiten, de professionalisering van de journalistiek, de opkomst van de amusementsindustrie (bioscoop/detectivefictie) en boekenprogramma’s op de radio.

Publicaties

Zie voor mijn publicaties:

https://ou-nl.academia.edu/AlexRutten

Ervaring en opleiding

Opleiding

- Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (Radboud Universiteit Nijmegen)
- Researchmaster Literatuurwetenschap (Freie Universität Berlin / Radboud Universiteit Nijmegen)

Nevenwerkzaamheden

- Publicaties over de schrijfster Agnes Maas-van der Moer. Ik werk aan een bescheiden teksteditie met vier vroege verhalen van Maas-van der Moer. 

- Leesclub "Bestsellers en vrouwenemancipatie" met OU-studenten.