mr. dr. Bastiaan van der Velden - Open Universiteit

Contactgegevens

mr. dr. Bastiaan van der Velden

bdv

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Bastiaan.vanderVelden@ou.nl

https://nl.linkedin.com/pub/bastiaan-van-der-velden/4/306/987

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

- Privaatrecht en Europees privaatrecht

- Rechtsgeschiedenis

- Juridische bescherming van minderheidstalen

Onderzoek

In June 2017 I finished my part on minority languages of the report "Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities". https://www.ceps.eu/publications/towards-comprehensive-eu-protection-system-minorities

Publicaties

Keuze uit de publicaties:

 

Boeken

- Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken, een rechtsgeschiedenis van Curaçao (Amsterdam: SWP 2011) isbn 978-90-8850-162-3

- Van Praktizijnsopleiding tot Juridische Faculteit, 140 jaar juridisch onderwijs op Curaçao (Den Haag: Boom Juridisch 2009) isbn 978-90-8974-166-0

- V. Heutger & B.D. van der Velden ed., Reader Recht en taal: Papiaments als juridische taal, Juridische Faculteit, Universiteit van de Nederlandse Antillen (2008).

- Waar gaan wij heen met het Fries? Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2004) isbn 90-5850-084-5

 

 

Boekbijdragen

- ‘Concordance in the Kingdom of the Netherlands’, in: V. Heutger & B.D. van der Velden ed., Finding the law: Micro States and Small Jurisdictions (Den Haag: Eleven International Publishing/ Boom Juridisch 2011)

- V. Heutger & B.D. van der Velden, ‘Rechtspluralisme op Curaçao: Joodse en rooms-katholieke huwelijken’, in: H. Dondorp, J. Hallebeek, T. Wallinga, L. Winkel (eds), Ius Romanum - Ius Commune - Ius Hodiernum: Studies in Honour of Eltjo Schrage on the occasion of his 65th birthday (Amsterdam & Aalen: Scientia Verlag 2010)

- ‘Brua in Court, Afro-Curacaoan rituals and the normative role of popular belief’, in: N. Faraclas e.a. red., Leeuward voices, fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC-Islands (Curaçao: FPI 2009) p. 163-171.

- ‘Concordance en droit privé: Les Pays-Bas et sa colonie Curaçao’, in: B. Coppein, F. Stevens & L. Waelkens ed., Modernisme, tradition et acculturation juridique, Iuris Scripta Historica XXVII (Brussel 2011)

- ‘Niederlande’ (Heutger/Van der Velden), in: Th. Pfeiffer ed., Eine rechtsvergleichende Studie zum Timesharing (Baden-Baden: Nomos 2007) p. 155-174

- ‘Der Gebrauch der Volkssprache vor Gericht im Niederländischen Friesland im 19. Jahrhundert’, in: Symbolische Kommunikation vor Gericht in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Reiner Schulze (Berlin: Duncker & Humblot  2006) p. 95-104

 

 

Tijdschriftartikelen

-  ‘Das Porträt von Giovanni Arnolfini und seiner Frau im rechtshistorischen Spiegel betrachtet’, Iura & Legal Systems, 2015, C (9) p. 131-149, ISSN 2385-2445

- ‘In Memoriam Tom de Smidt’, Amigoe, 12 maart 2012

- V. Heutger & B.D. van der Velden, ‘Consumenten: bescherming onder de tropenzon?’, WPNR, no. 6898, 10 september 2011

- ‘Kansen voor het Papiaments’, Antilliaans Dagblad, 17 mei 2010

- ‘De tenuitvoerlegging van akten binnen het Koninkrijk’, Tar-Justicia, 2008, no. 4

- ‘Het verdrag van Malta’, Tar-Justicia, 2008, no. 3, p. 215-219

- ‘Over de ontwikkeling van het gebruik van het Papiamentu als rechts- en bestuurstaal’, in: Una bundel 2007 (Curaçao: UNA 2008) p. 163-198

- ‘Het concordantiebeginsel in de rechterlijke toetsing door de Hoge Raad’, Tar-Justicia, 2008, no. 2, p. 96-112

- ‘Landsverordening funderend onderwijs’, Tar-Justicia, 2008, no. 2, p. 132-139

- ‘Vijftig jaar Papiamentu in de raadszaal’, Antilliaans Dagblad, 9 februari 2008

- ‘Van Poppemento Spanish naar officiële taal’, Antilliaans Dagblad, 21 februari 2008

- ‘Herinvoering van de doodstraf’, Antilliaans Dagblad, 31 maart 2008

- ‘Brua in de rechtszaal’ (met B. Jussen), Antilliaans Dagblad, 17 mei 2008

- ‘Landsverordening officiële talen’, Tar-Justicia, 2007 no. 3, p. 172-175

- ‘Friestalige notariële akten. Over het gebruik van het Fries in notariële akten in de jaren 1945-1955’, in: Pro Memorie, 3 (2001), afl. 1, p. 107-127