drs Marion de Bie - Open Universiteit

docent / examinator

Contactgegevens

drs Marion de Bie

bie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Expertisecentrum onderwijs en professionalisering)

Marion.deBie@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/marion-de-bie/a/aa5/272

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Werkt als docent bij het Expertisecentrum voor onderwijs en professionalisering. Als docent en examinator betrokken bij de educatieve minor Nederlands en geschiedenis van de OU.
Docent en  onderwijsontwikkelaar bij de Lerarenuniversiteit. Ontwikkelde praktijkgerichte maatwerk modules voor de professionalisering van leraren in VO en PO. Thema?s o.a. onderwijs en ICT, digitale didactiek. 

Heeft ruime ervaring bij de Open Universiteit als docent, onderwijsontwikkelaar en studieadviseur.

Werkte in het MBO, het HBO en de Volwasseneneducatie als docent onderwijskunde en sociale wetenschappen, studieadviseur en coach.

Onderzoek

Bie, Marion de, Hermans, Vérénice & Timmermans, Guido. (2011) Arrangeurs doen het in leerlijnen. Computers en School 29, 3.

Bie, Marion de & Perreijn, Sandra. (2011) Op weg naar het Campusonderwijs: waar staan we nu? Open Universiteit, RdMC.

Bie, Marion de (2010). Proeven van LD-bekwaamheid. Docenten in ontwikkeling binnen een traject Verdieping ? Verbreding leraarschap LD. Open Universiteit, RdMC.

Bie, Marion de (2010). Anders bevoegd, elders bekwaamd. Professionaliseringswensen van anders bevoegde leraren Latijn en Grieks. Open Universiteit, RdMC.

Bie, Marion de & Klink, M. van der (2010). Encouraging teachers to become research-active. Budapest: Conference ATEE, Association for Teacher Education in Europe.

Bie, M.D. de (2009). Studenten met een Lerarenbeurs aan de OU 
- stand van zaken notitie mei 2009 ?. Taskforce lerarendossier. Heerlen: Open Universiteit Nederland, RdMC.

Bie, M.D. de; Heijden, B. van der; e.a. (red.) (2005) Leraar worden en blijven. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2004. Heerlen: Open Universiteit Nederland, RdMC.

Bie, M.D.; Erens, C. & Winnubst, M. (2003). Opleiding Onderwijskunde 1984-2003.
Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Bie, M.D. de (2002). Begeleiden van (afstands- en deeltijd) studenten in een elektronische leeromgeving. Heerlen, open Universiteit Nederland, OTEC.

Breukers, Huub , Stevens, Marion & Bie, Marion de. (2009). Studenten services in vogelvlucht. In: Open Universiteit Nederland 25 jaar jubileumboek. Heerlen: Open Universiteit Nederland.


Dieleman, A., Bie, M. de; Imandt,B., Münstermann, H., Alphen. L. van (2008).
Research practices in teacher education & teacher professionalization. RdMC OU, Pabo Hogeschool Zuyd & Fac. Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen. Brussel: Conference ATEE, Association for Teacher Education in Europe

Hermans, V., Perreijn,S. & Bie, M.de (2012). Docent Zorg 2.0. Rapport. Open Universiteit, RdMC.

Münstermann, H.W.G. & Bie, M.D. de (2009). Professionaliseringswensen en behoeften van leraren. Posterpresentatie. Gent: Velov/Velon.

Schuwer, R., Lutgerink, J. , Bie, M. de, Dieleman, A., Hermans, V. & Timmermans,G. Ontwikkelen van leermateriaal in leerlijnen. Rapport 21, Open Universiteit/Ruud de Moor Centrum.

Smits, M., Stijnen, P., Bie, M.de & Bastiaens, T. (2006). De E3 begeleider, Hoger Onderwijs Praktijk-reeks. Groningen, Wolters Noordhoff.


Publicaties

Bie, Marion de, Hermans, Vérénice & Timmermans, Guido. (2011) Arrangeurs doen het in leerlijnen. Computers en School 29, 3.

Bie, Marion de (2010). Proeven van LD-bekwaamheid. Docenten in ontwikkeling binnen een traject Verdieping – Verbreding leraarschap LD. Open Universiteit, RdMC.

Bie, Marion de (2010). Anders bevoegd, elders bekwaamd. Professionaliseringswensen van anders bevoegde leraren Latijn en Grieks. Open Universiteit, RdMC.

Bie, Marion de & Klink, M. van der (2010). Encouraging teachers to become research-active. Budapest: Conference ATEE, Association for Teacher Education in Europe.

Bie, M.D. de (2009). Studenten met een Lerarenbeurs aan de OU 
- stand van zaken notitie mei 2009 –. Taskforce lerarendossier. Heerlen: Open Universiteit Nederland, RdMC.

Bie, M.D. de; Heijden, B. van der; e.a. (red.) (2005) Leraar worden en blijven. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2004. Heerlen: Open Universiteit Nederland, RdMC.

Bie, M.D.; Erens, C. & Winnubst, M. (2003). Opleiding Onderwijskunde 1984-2003.
Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Bie, M.D. de (2002). Begeleiden van (afstands- en deeltijd) studenten in een elektronische leeromgeving. Heerlen, open Universiteit Nederland, OTEC.

Breukers, Huub , Stevens, Marion & Bie, Marion de. (2009). Studenten services in vogelvlucht. In: Open Universiteit Nederland 25 jaar jubileumboek. Heerlen: Open Universiteit Nederland.


Dieleman, A., Bie, M. de; Imandt,B., Münstermann, H., Alphen. L. van (2008).
Research practices in teacher education & teacher professionalization. RdMC OU, Pabo Hogeschool Zuyd & Fac. Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen. Brussel: Conference ATEE, Association for Teacher Education in Europe

Hermans, V., Perreijn,S. & Bie, M.de (2012). Docent Zorg 2.0. Rapport. Open Universiteit, RdMC.

Münstermann, H.W.G. & Bie, M.D. de (2009). Professionaliseringswensen en behoeften van leraren. Posterpresentatie. Gent: Velov/Velon.

Schuwer, R., Lutgerink, J. , Bie, M. de, Dieleman, A., Hermans, V. & Timmermans,G. Ontwikkelen van leermateriaal in leerlijnen. Rapport 21, Open Universiteit/Ruud de Moor Centrum.

Smits, M., Stijnen, P., Bie, M.de & Bastiaens, T. (2006). De E3 begeleider, Hoger Onderwijs Praktijk-reeks. Groningen, Wolters Noordhoff.

Ervaring en opleiding

Opleiding

 

 

Nevenwerkzaamheden

2007 -        
Secretaris St. Atelier Philosophique Maastricht

2007- 2009
Blokhoofd collecte Dierenbescherming

2005 -     
Medeoprichter en organisator maandelijks Filosofiecafe Maastricht in Ipanema, Bonnefanten  museum