Prof. dr Beatrice van der Heijden - Open Universiteit

Hoogleraar Strategisch HRM

Contactgegevens

Prof. dr Beatrice van der Heijden

bvh

Faculteit Management, Science & Technology

Beatrice.vanderHeijden@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Beatrice van der Heijden is Arbeids- en organisatiepsychologe en gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling, in het bijzonder 'ouder worden en werk', employability, leeftijdsstereotypering, en expertise-ontwikkeling. Ze publiceert in internationale tijdschriften alsook in Nederlandstalige vakbladen.

Onderzoek

In haar onderzoek besteedt ze met name aandacht aan het achterhalen van individuele, functie-gerelateerde en organisatorische determinanten van loopbaanontwikkeling. Ze is vooral geinteresseerd in de relatie tussen medewerker en zijn of haar direct leidinggevende, en de invloed hiervan op het loopbaanontwikkelingsproces.

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties: