Claire Vanspauwen - Open Universiteit

Arbeidsvoorwaarden & personele ontwikkeling

Contactgegevens

Claire Vanspauwen

cva

Bestuursdienst (Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering)

claire.vanspauwen@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

informeren adviseren ivm arbeidsvoorwaarden sociale zekerheid o.a. werkloosheidsregelingen, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling, ziektekostenregeling, pensioenen

contactpersoon ABP / UWV /Loyalis
arbocoördinator/preventiemedewerker; contactpersoon voor zaken op gebied van arbeidsomstandigheden : o.a. werkplekonderzoeken