Prof. dr. Carla Zoethout - Open Universiteit

Hoogleraar Constitutioneel recht

Contactgegevens

Prof. dr. Carla Zoethout

czo

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Carla.Zoethout@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Nederlands staatsrecht, vergelijkend constitutioneel recht, rechten van de mens

Onderzoek

 

Onderwerpen van vergelijkend constitutioneel recht en mensenrechten. Bijzondere interesses zijn: constitutionalisme en democratie; ?illiberal democracies?; rechten van de mens (in het bijzonder de vrijheid van religie); constitutionele rechters en rechtspraak; rechterlijke dialoog; de positie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ten opzichte van de nationale staten.

 

Publicaties

'Judges in a network society - The European Court of Human Rights and transnational judicial dialogue', in: A.H. Lamers en C.M. Zoethout (red.), De netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief, Uitgeverij Paris, Zutphen 2017, p. 69-87
'Should we be worrying about a Brexit from the European Convention on Human Rights now, too?' Ancilla Iuris, 2017, 21, p. 22-30 

 

'Cadre Constitutionnel', in: Droit des Pays-Bas, Bibliothèque de l'Association Henri Capitant, LGDJ, Lextenso éditions, Issy-les-Moulineaux 2017, p. 23-31

 

'Animal Welfare, Ritual Slaughter and the Progress in Public Morality', in: Jan Willem Sap, Carla M. Zoethout en Gerhard van der Schyff, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion, VU University Press, Amsterdam 2017, p. 41-74

 

'Nu ook nog een Brexit uit de Conventie?' Nederlands Juristenblad, 2016, aflevering 36, p. 2678-2681

 

'On blasphemy, an idealistisc constitutional provision and 'militant democracy'. Constitutional topics in the Netherlands, European Public Law, Vol. 22, issue 3, 2016, p. 461-472

'De Grondwet in het Arabisch en andere Nederlandse constitutionele vraagstukken', Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, nr. 3, p. 173-178

 

'The European Court of Human Rights and Transnational Judicial Dialogue. References to Foreign Law and the Quest for Justification',  Vienna Journal on International Constitutional Law,Vol. 9, no. 3 (2015), p. 398-416

 

'Secularism stated, rejected and reaffirmed. France, Italy and Canada and the dilemmas of multi-religious societies',  Journal of Religion and Society, Volume 17 (2015), p. 1-19

 

A British Bill of Rights?Why, How and Now What?, International Journal of Constitutional Law Blog, May 15, 2015, at: http://www.iconnectblog.com/2015/05/a-british-bill-of-rights-why-how-and-now-what

 

'Margin of appreciation, violation and (in)compatibility, Why the ECtHR might consider using an alternative mode of Adjudication', European Public Law, Vol. 20, 2 (2014), p. 309-330

 

'Constitutionele antwoorden op toenemend pluralistische samenlevingen. Religieuze diversiteit in Frankrijk, Italië en Canada', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2014, 5 (2), p. 6-25

 

'Bescherming tegen religie?', Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 2014, 5 (3), p. 3-4

 

'Tijd voor een preambule', De Gids, No. 2, 2014, p. 24

 

?Mansur Yalç?n e.a. t. Turkije?, Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 

16 september 2014, nr. 21163/11, annotatie voor European Human Rights Cases,  10 december 2014, afl. 12, p. 687-690

 

Recensie van: Michal Bobek, Comparative Reasoning in European Supreme Courts, in: European Constitutional Law Review, 2014, Vol. 10, Issue 1, p. 175-181

 

'Ritual Slaughter and the Freedom of Religion, Some Reflections on a Stunning Matter', Human Rights Quarterly, August 2013, Vol. 35, no. 3, p. 651-673

 

'Rethinking Adjudication under the European Convention', in: Jeroen Temperman (ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2012, p. 413-427

 

C.M. Zoethout, Recensie van: Petra Dobner and Martin Loughlin (eds.), The Twilight of Constitutionalism?, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, januari 2012, p. 123-127

 

'The Dilemma of Constitutional Comparativism', Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2011, Vol. 71 (4), p. 787-806

 

'Religious symbols in the Public School Classroom: A New Way to Tackle a Knotty Problem', Religion and Human Rights, 2011, Vol. 6, p. 285-290

 

Rechterlijk activisme, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters, A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout (red.), Ars Aequi, Nijmegen 2011

 

'Verwijzen naar buitenlands recht: Kosmopolitisme of een nieuwevorm van rechterlijk activisme?' in : Rechterlijk activisme, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters, A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout (red.), Ars Aequi Nijmegen 2011, p. 295-308

 

'"Let it Become the Political Religion of the Nation", Liberal Democracy as Public Morality', Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 96/2010, nr. 4, p. 485-497

 

'Selectie van rechters voor het Amerikaanse Supreme Court, het Bundesverfassungsgericht en de Hoge Raad', Ars Aequi, oktober 2010, p. 748-753

 

Rechtsstaat en religie, A. J. Nieuwenhuis en C.M. Zoethout (red.), Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009

 

'De democratische rechtsstaat als publieke moraal', in: A.J. Nieuwenhuis en C.M. Zoethout, Rechtsstaat en religie, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009, p. 141-162

 

' Rechten en verantwoordelijkheden, Nieuwe initiatieven in het Verenigd Koninkrijk en Nederland', Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2009/10, p. 615-621

 

''The tension between controlling the state and steering society or constitutionalism and democracy' in: Gerhard van der Schyff (ed.), Constitutionalism in the Netherlands and South Africa, A Comparative Study, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008, p. 195-206

 

'The Court and the Charter of Fundamental Rights', in: Andreas Kinneging (ed.), Rethinking Europe's Constitution, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2007, p. 213-227

 

'A Bill of Rights for Britain? Alweer? Over terrorismebestrijding, mensenrechten en publieke veiligheid in het Verenigd Koninkrijk', Nederlands Juristenblad, 2006, jrg. 81, no. 44, p. 2531-2535

 

Een grondwet voor de 21 ste eeuw , Voorstudie van de werkgroep Grondwet van de Nationale Conventie, tezamen met J.W.Sap, R. Kuiper, en O. Ramadan, Den Haag 2006, 42 pp.

 

Proportionaliteit in het publiekrecht, A.J. Nieuwenhuis, B.J. Schueler, C.M. Zoethout (red.), Kluwer, Deventer 2005

 

tezamen met J.W. Sap, 'De publieke taak van de staat', in: De publieke taak, Staatsrechtconferentie 2002 Vrije Universiteit, J.W. Sap, B.P. Vermeulen en C.M. Zoethout (red.), Deventer 2003, p. 77-92

 

tezamen met J.W. Sap en B.P. Vermeulen (red.), De publieke taak, Staatsrechtconferentie 2002 Vrije Universiteit, Deventer 2003

 

'Does the Multicultural Society Require New Human Rights'?, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 90, p. 44-52

 

'Wat is de rechtsstaat? Een reflectie op rechtsstatelijke beginselen voor wetgever, rechter en bestuur', in: F. J. van Ommeren en S.E. Zijlstra (red.),   De rechtsstaat als toetsingskader, Den Haag 2003, p. 55-77

 

'Anarchisme en constitutionalisme', in: C.J. Bax en M.C. de Voogd (red.), Van constitutionalisme en anarchisme, Rotterdam 2003, p. 121-131

 

'Het verbieden van dissidente politieke partijen', in: N.F. van Maanen (red.), Demulticulturele samenleving en het recht, Paul ScholtenInstituut, Nijmegen 2002, p. 277-287

 

'Paritary rights for Women in France: Yes to the Final Result, But Not to the Underlying Principle', in: Ius Gentium, Journal of the University of Baltimore, Center for International and Comparative Law, Vol. 7, Fall 2001, p. 165-177

 

'Sociale cohesie in een democratische rechtsstaat', in: Cliteur, P.B.,Van Den Eeckhout, V. (red.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2001

 

tezamen met L. Hagenaars en H. Hammelburg, 'Plichten en Rechten', Inleiding tot 'Verklaring van de Plichten en Verantwoordelijkheden van deMens ter discussie', Civis Mundi, no. 1, 39e jrg. , maart 2000, p. 1-6

 

'Le roi est mort. Vive le président? Argumenten voor en tegen een (semi-) presidentieel systeem gewogen', in: L. Prakke, A.J. Nieuwenhuis (red.), Monarchie en Republiek, preadviezen voor de Staatsrechtkring, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 2000, p. 43- 63

 

'The Role of the Judiciary in Constitutional Democracies: a Reflection', in: Andhra University Law Journal, Vol. 3, 2000, p. 14-25

 

'The Rule of Law and the Idea of Human Responsibilities: Towards a New Ethics of Constitutional Law?', in: D.J. Elzinga, F.A.N.J. Goudappel, H.R.B.M. Kummeling (eds.), Constitutionalism, Universalism and Democracy, The Dutch View, University Press 1999, p. 119-133

 

'Rechten van de mens na vijftig jaar thuisgebracht', Labours voorstel de Europese Conventie te incorporeren in het Britse rechtsstelsel, Nederlands Juristenblad, 12 juni 1998, afl. 24, p. 1067-1072

 

'Is het tijd voor een Verklaring van de Plichten van de Mens?' in: Civis Mundi, jaargang 37, 1998, afl. 3, p. 116-122

 

'De Europese Conventie geïncorporeerd in het Britse stelsel: Reflecties over een constitutionele omwenteling', in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, maart 1998, p. 159-165

 

'The End of Constitutional Democracy? Challenges to the Fundamental Ideals of Contemporary Political Systems', in: Netherlands International Law Review, 1997, Vol. XLIV, Issue 2, p. 209-223

 

tezamen met Marlies E. Pietermaat-Kros, Piet W.C. Akkermans (eds.), Constitutionalism in Africa, A Quest for Autochthonous Principles, Gouda Quint, Deventer 1996

 

tezamen met P.J. Boon, 'Defining Constitutionalismand Democracy: an Introduction', in: Zoethout, C.M. , Pietermaat-Kros, Marlies E., Akkermans, Piet W.C., (eds.), Constitutionalism in Africa, A Quest for Autochthonous Principles, Gouda Quint, Deventer 1996, p. 1-16

 

'Ulysses and the Sirens: Constitutional Precommitment as a Rational Way of Collective Self-Command', in: Dennis V. Razis (ed.), The Human Predicament, An International Dialogue on the Meaning of Human Behavior, Prometheus Books, Amherst, New York 1996, p. 205-217

 

'Human Rights and Universality of Human Rights', in: Andhra University Law Journal, 1996, Vol. 2, No. 1, p. 9-20

 

'Grondwet en staatsrechtwetenschap in Nederland: 1796- 1996' , in: Twee eeuwen grondwetgeving in Nederland, preadviezen Staatsrechtconferentie 1996, W.E.J., Tjeenk Willink, Deventer 1996, p. 75-95

 

Constitutionalisme, Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van overheidsmacht door het recht, dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, Gouda Quint, Arnhem 1995

 

'The End of Constitutionalism? Challenges to the Ideal of Limiting Governmental Power',in: Akkermans, P.W.C., Elzinga, D.J., Pietermaat-Kros, eds., Constitutionalism in the Netherlands, The Dutch Contributions to the Fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law in Tokyo September 1995, p. 9-27

 

'Rechterlijke controle en constitutionalisme', Hedendaagse debatten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, in: Bax, C.J., Boon, P.J., Mentink, D., (red.), Aspecten van controlein het constitutionele recht, Gouda Quint, Arnhem 1995, p. 117-151

 

tezamen met Ger van der Tang, Piet W.C. Akkermans (eds.), Control in Constitutional Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London 1993

Nevenwerkzaamheden

UvA

Carla Zoethout is tevens als universitair hoofddocent Staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam


Onbetaalde nevenwerkzaamheden:

Kluwer 
Lid redactieraad Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

Debatcentrum Spui 25, Amsterdam
Lid redactieraad