Prof. dr. Carla Zoethout - Open Universiteit

Hoogleraar Constitutioneel recht

Contactgegevens

Prof. dr. Carla Zoethout

czo

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Carla.Zoethout@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Nederlands staatsrecht, vergelijkend constitutioneel recht, rechten van de mens

Onderzoek

 

Onderwerpen van vergelijkend constitutioneel recht en mensenrechten. Bijzondere interesses zijn: constitutionalisme en democratie; ?illiberal democracies?; rechten van de mens (in het bijzonder de vrijheid van religie); constitutionele rechters en rechtspraak; rechterlijke dialoog; de positie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ten opzichte van de nationale staten.

 

Publicaties


 

 

Nevenwerkzaamheden

UvA

Carla Zoethout is tevens als universitair hoofddocent Staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam


Onbetaalde nevenwerkzaamheden:

Kluwer 
Lid redactieraad Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

Debatcentrum Spui 25, Amsterdam
Lid redactieraad