Dr. Desiree Joosten - ten Brinke - Open Universiteit

UHD

Contactgegevens

Dr. Desiree Joosten - ten Brinke

dbr

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Desiree.Joosten-tenBrinke@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/desir%C3%A9e-joosten-ten-brinke/5/990/15a

desiree.joosten-tenbrinke

http://www..twitter.com/desireejoostenb

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Kwaliteit van toetsen en beoordelen; professionalisering docenten

Onderzoek

Kwaliteit van toetsen en beoordelen; digitaal toetsen; formatief toetsen

Publicaties

2015

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (in press). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research. doi: 10.1016/j.ijer.2015.11.001.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (in press). Goal orientation, deep learning, and sustainable feedback in higher business education. Journal of Teaching in International Business.

Arts, J., Jaspers, M., & Joosten-ten Brinke, D. (in press). A case study on written comments as a form of feedback in teacher education: so much to gain. European Journal of Teacher Education. http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2015.1116513.

Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel 1. K. Gerritsen-van Leeuwenkamp & D. Joosten-ten Brinke (Red.). Enschede: Bureau voor Toetsen & Beoordelen.

Pol-Neefs, M. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Versterk de rol van examencommissies. Waarom het geheel telt. Th&ma Hoger onderwijs, 4, 51-53.

Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, E. (2015). Developing young adolescents'self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1071233.

Koster, B., Béneker, T., Kools, Q., & Joosten-ten Brinke, D. (2015).‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. VELON Tijdschrift, 36(1), 29-42.

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. (Red.). (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen, België: Garant.

Sluijsmans, D., Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 15-24). Antwerpen, België: Garant.

Joosten-ten Brinke, D. & Draaijer, S. (2015). Kwaliteit van toetsen. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 37-54). Antwerpen, België: Garant.

Draaijer, S. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetstaken. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 55-78). Antwerpen, België: Garant.

Van Berkel, A., Sluijsmans, D., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 133-149). Antwerpen, België: Garant.

 

2014

Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Burghout, C., Jaspers, M., Lansu, W., Maas, M., Verhoosel, J., & Kratsborn, S. (2014). Eigentijds toetsen en beoordelen. De opbrengst van vier jaar praktijkonderzoek. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Jaspers, M., Burghout, C., Maas, M. & Verhoosel, J. (2014). Praktijkonderzoek naar de eigen beoordelingspraktijk. In Q. Kools & E. Klatter, Inspiratiedag. (pp. 113-124). Eindhoven/Tilburg: Fontys.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. (3e geheel herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Het toetsproces ontleed. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 1-11). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Joosten-ten Brinke, D. & Sluijsmans, D. (2014). Formatief toetsen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 52-58). Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van den Bos, P., Burghout, C., & Joosten-ten Brinke, D.(2014). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 134-142). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Klarus, R. & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen met EVC. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 142-150). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2014). The Influence of Self-efficacy and Goal Orientation on Learning Behavior: The Intervening Role of Feedback.In. K. W. van der Hoek & H. Blom (Eds), Nieuwe nieuwsgierigheid, Oogst van Stendenonderzoek in artikelen (pp. 87-103). Leeuwarden: Stenden.

 

2013

Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. P. M. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar effectieve kenmerken van formatief toetsen. Den Haag: NWO.

Sluijsmans, D. M. A., van Eldik, S., Joosten-ten Brinke, D., & Jakobs, L. (2013). Bewust en bekwaam toetsen: Wat zouden lerarenopleiders moeten weten over toetsing? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(3), 27-42.

 

2012

Joosten-ten Brinke, D. (2012). Gezien en gelezen. Pscychometrics in practice at RCEC.Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 9(3), 36. http://hdl.handle.net/1820/4758

Joosten-ten Brinke, D. (2012). Gezien en gelezen. Het platform digitaal toetsen. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 9(2), 36. http://hdl.handle.net/1820/4757.

Joosten-ten Brinke, D. (2012). Toetsing en beoordelen in het onderwijs: een continu onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen of studenten. In S. Bolhuis & Q. Kools (samenstellers), Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding. (pp. 49-68). Tilburg: FLOT. http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=8899

Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2012). Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van toetsdeskundigheid van examencommissies. TH&MA, 19(4), 16-21. http://hdl.handle.net/1820/4759.

Van Berkel, H., & Joosten-ten Brinke, D.(2012). Pieter Drenth. In H. Van Berkel & A. De Knecht-Van Eekelen (samenstellers), Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld. (pp. 57-62). Neer: Kloosterhof.

Joosten-ten Brinke, D. & De Jongh, A. (2012). Cees van der Vleuten. In H. Van Berkel & A. De Knecht-Van Eekelen (samenstellers), Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld. (pp. 52-56). Neer: Kloosterhof.

Molkenboer, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2012). Wim van der Linden. In H. Van Berkel & A. De Knecht-Van Eekelen (samenstellers), Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld. (pp. 25-29). Neer: Kloosterhof.

Van Berkel, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2012). Wim Hofstee. In H. Van Berkel & A. De Knecht-Van Eekelen (samenstellers), Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld. (pp. 20-24). Neer: Kloosterhof.

Joosten-ten Brinke, D., Lansu, W., Van Leuven, A., & Sluijsmans, D. (2012). Gewogen en …? De landelijke kennistoets geschiedenis. KLEIO, 53(1), 32-34.

Rajagopal, K., Joosten-ten Brinke, D., Van Bruggen, J., & Sloep, P. B. (2012). Understanding personal learning networks: Their structure, content and the networking skills to optimally use them. First Monday, 17(1), 1-12. Retrieved from http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3559/3131.

 

2011

Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg. www.fontys.nl/generiek/bronnenbank/sendfile.aspx?id=251356; http://dspace.ou.nl/handle/1820/3781.

Kools, Q. & Joosten-ten Brinke, D. (2011) Lectoraten op dreef. Vector Magazine, 17, 17-18.

Breukers, H., Doorten, M., Joosten-ten Brinke, D., Loth, F., Moerkerke, G., De Roode, F., Schlusmans, K. (2011). Handboek toetsen en tentamens bij de Open Universiteit. Heerlen: Open universiteit. http://hdl.handle.net/1820/3884. http://www.intranet.ou.nl/INTRANET/Docs/Onderwijs/Tentaminering/0.%20Handboek%20toetsen%20en%20tentamens_Ou_def_totaal.pdf.

Joosten-ten Brinke, D. (2011). Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-Assessment in IMTO. In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. (pp. 121-128). Heerlen: Open universiteit. http://hdl.handle.net/1820/3815

Joosten-ten Brinke, D

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

Lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen, Fontys lerarenopleiding Tilburg: d.tenbrinke@fontys.nl

Hoofdredacteur Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk