Dick van Ekelenburg - Open Universiteit

docent

Contactgegevens

Dick van Ekelenburg

dek

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Dick.vanEkelenburg@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise


Straf(proces)recht, detentierecht

Onderzoek

   

 

Publicaties

Ekelenburg, D.H. van, ‘De penitentiaire beginselenwet’ in: S&J Signaal Wetgevingsinformatie, jrg 4, 1997, nr 11, p. 171-185. 


Ekelenburg, D.H. van, 'Penitentiair recht' in: S&J Signaal Wetgevingsinformatie, jrg. 6, 1999, nr. 2, p. 23-31.


Ekelenburg, D.H. van, 'Vrijheidsbenemende dwangmiddelen' in: Checkboek voor advocaten, suppl. 2001


Ekelenburg, D.H. van, Mevis P.A.M. 'Oplegging en tenuitvoerlegging TBS’ in Penitentiair recht (losbladig; suppl 50, nov. 2000) hoofdstuk IX, blz. 405-477, 545-555, 625-833.


Ekelenburg, D.H. van, Reijntjes, J.M.R. 'Beperkende maatregelen ten aanzien van voorarrestanten', in Sancties 2001/4, blz. 208-219


Ekelenburg, D.H. van, ‘ De SOV bekneld tussen penitentiaire regels’, in Sancties 2001/6, blz. 332-338. 

Ekelenburg, D.H. van, Jap-A-Joe Blagrove, M.I. 'Een wettelijk grondslag voor nachtdetentie?' in Sancties 2003/1, blz. 16-24

Ekelenburg, D.H. van, 'De ISD-maatregel: het gelijk van sceptici?', in Sancties 2005/3, blz. 147-156
 

 

Ekelenburg, D.H. van, Dreissen, W. 'Cameraobservatie in detentie nader bekeken', in: Humaan strafwerk, Liber Amicorum Gerard de Jonge, Wolf Legal Publishers 2012, blz. 139 -156

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nederlands recht (vrije richting strafrecht en forensische psychiatrie) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Nevenwerkzaamheden

freelance docent opleidingsinstituut DJI