dr Lizet Duyvendak - Open Universiteit

uhd letterkunde, vakgroepsvoorzitter Kunstgeschiedenis en Letterkunde

Contactgegevens

dr Lizet Duyvendak

duy

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Lizet.Duyvendak@ou.nl

https://www.linkedin.com/pub/lizet-duyvendak/7/b70/56b

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

- moderne Nederlandse letterkunde

- boekgeschiedenis: leesgezelschappen en bibliotheken

- hedendaagse poëzie/poëzie in de openbare ruimte

- vrouwen en literatuurgeschiedenis

- canonvorming

 

Onderzoek

Onderzoek naar leesclubs, leesgezelschappen en bibliotheken: collecties, oprichtingsmotieven, leden

Onderzoek naar poëzie in de openbare ruimte: Joke van Leeuwen

Publicaties

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Vakgroepsvoorzitter Letterkunde en Kunstgeschiedenis; sectievoorzitter Letterkunde

Begeleiding van de bachelorcursus Literatuurwetenschap; mastercursus De eeuw van de lezers; masterclass Waarde en waardering van cultuur; masterscripties.

Examinator van de bachelorscriptie en van verschillende masterscripties.

Copromotor van verschillende proefschriften.

Cursusontwikkeling in 2017:  Dichter bij de poëzie, Literatuurwetenschap.

Lid van het VO-C&R

 

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

- Naast mijn werk bij de Open Universiteit verzorg ik 'leeslessen' proza en poëzie in verschillende bibliotheken en voor de HOVO. 

- Lid van het Brand Cultuurfonds voor Limburg

- Lid Redactie van de Boekhistorische reeks Bijdragen van de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel