Drs Diny Ebrecht - Open Universiteit

coordinator docentprofessionalisering

Contactgegevens

Drs Diny Ebrecht

ebr

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Expertisecentrum onderwijs en professionalisering)

Diny.Ebrecht@ou.nl

diny.ebrecht@home.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Docentprofessionalisering

Basiskwalificatie Onderwijs

Permanente educatie

Ervaring en opleiding

Opleiding

Lerarenopleiding NXX - 1975

Pegagogische wetenschappen - UVA - 1984

Trainersopleiding - 1996

Nevenwerkzaamheden

Bestuurslid sportvereniging- voorzitter PR-commissie