Prof.dr. Eddo Evink - Open Universiteit

hoogleraar filosofie

Contactgegevens

Prof.dr. Eddo Evink

eek

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Eddo.Evink@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Geschiedenis van de moderne filosofie

Kunstfilosofie

Cultuurfilosofie

Filosofie van de cultuurwetenschappen

Godsdienstfilosofie

Metafysica

Onderzoek

Mijn onderzoek beweegt zich op het raakvlak van fenomenologie, deconstructie en hermeneutiek; stromingen in de filosofie die verschillende ideeën vertolken over de totstandkoming van betekenis. Het werk van Martin Heidegger, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas en Hans-Georg Gadamer maar ook minder bekende filosofen zoals de Tsjech Jan Pato?ka vormen de achtergrond voor artikelen over onderwerpen zo divers als kunst, religie en geweld.

Publicaties

Boeken

(red.), Atlas van de filosofie, 3e herz. dr., Baarn: HBuitgevers 2005

Transcendentie en inscriptie. Jacques Derrida en de hubris van de metafysica, Delft: Eburon 2002

 

Peer reviewed artikelen

?Religious Life after Religion. Jan Pato?ka?s Care for the Soul and its Relation to Religion?, in Michael Staudigl (ed.), Beyond Myth and Enlightenment, te verschijnen in Journal for Cultural and Religious Theory, 2018?Intersubjectiviteit en normativiteit volgens Jan Pato?ka?, in: Chris Bremmers, Gert-Jan van der Heiden en Peter Reynaert (eds.), Fenomenologie als houding, Antwerpen: Antwerp University Press, te verschijnen in 2018?From Circumspection to Insight?, in: Ond?ej ?vec and Jakub ?apek (eds.), Pragmatic Perspectives in Phenomenology, London: Routledge, 2017, 198-215.'Devotion and Attestation. Rational and ethical life in Pato?ka and Ricoeur', in: Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, IX, 4, 2017, ?


?The Gift of Life. Jan Pato?ka and the Christian Heritage?, In J. Dodd, & L. Hagedorn (Eds.), The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy: Religion, War and the Crisis of Modernity A Special Issue Dedicated to the Philosophy of Jan Patocka. (Vol. XIV ? 2015, pp. 47-63). London: Routledge.


 ?Metaphysics in Phenomenology. Levinas and the ?Theological Turn??, in: A. Breitling, C. B., & A. Cools (Eds.), Debating Levinas' Legacy. (pp. 127-143). (Studies in Contemporary Phenomenology; Vol. 3). Leiden: Brill. 2015


 ?On Transcendental Violence?, in: Michael Staudigl (ed.), Faces of violence, Leiden: Brill, 2013, 65-80


 ?Horizons of Expectation. Ric?ur, Derrida, Pato?ka?, in: Studia Phaenomenologica, XIII, 2013, 282-308

 

?Surrender and Subjectivity. Merleau-Ponty and Pato?ka on Intersubjectivity?, in: Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, V, 1, 2013, 13-28

 

?Polysemy and Dissemination?, in: Journal of the British Society for Phenomenology 43, 3, 2012, 264-284

 

?Gadamer and the End of Art?, in: Madeleine Kasten, Herman Paul and Rico Sneller (ed.), Hermeneutics and the Humanities. Dialogues with Hans-Georg Gadamer, Leiden: Leiden University Press 2012, 239-250

 

?Empfänglichkeit. Identität und Offenheit in Phänomenologie und Bildung?, in: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, René Kaufmann und Hans Rainer Sepp (Hrsg), Die Bildung Europas. Eine Topographie des Möglichen im Horizont der Freiheit, Dresden: Thelem 2012, 295-305

 

?The Relevance of Pato?ka?s ?Negative Platonism??, in: Ivan Chvatík and Erika Abrams (eds.), Jan Pato?ka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, Dordrecht: Springer 2011, 57-70

vertaald in het Tsjechisch: ?Relevance Pato?kova ?negativního platonismu??, in: Ivan Chvatík (ed.), Mysleni Jana Pato?ky o?ima dne?ní fenomenologie, Praha: OIKOYMENH 2009, 149-164

 

?Horizons and Others. Gadamer, Levinas, Pato?ka?, in: American Catholic Philosophical Quarterly 84, 4, 2010, 729-748

 

?(In)finite Responsibility. How to Avoid the Contrary Effects of Derrida?s Ethics?, in: Philosophy & Social Criticism 35, 4, 2009, 467-481

 

?Die Orientierung Europas. Derrida und Pato?ka?, in: Michael Staudigl und Ludger Hagedorn (hrsg.), Überzivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, 25-45

 

?Pato?ka and Derrida on Responsibility?, in: Analecta Husserliana LXXXIX, 2006, 307-321, 

vertaald in het Turks: ?Pato?ka ve Derrida: Sorumluluk Üzerine?, in: Cogito 47-48, 2006, 256-272

 

?(On)eindige verantwoordelijkheid. Een kritische bespreking van Derrida?s ethiek?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 97, 2, 2005, 124-138

 

?Jacques Derrida and the Faith in Philosophy?, in: The Southern Journal of Philosophy 42, 2004, 3, 313-331

 

 

Redactie

 

met Martijn Boven en Gert-Jan van der Heiden, (eds.) Paul Ricoeur and the future of the humanities, International Journal of Philosophy and Theology 75, 2, 2014

 

 

Overige artikelen

?De etnograaf en de zin van het leven?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 108, 4, 2016, 521-526

 

?De spelende en esthetische mens volgens Friedrich Schiller?, in: Locus 39, 2016, 36-39

 

?Vyvstání Subjektu?, in: Jan Frei and Ond?ej ?vec, P?ekonání Subjektivismu ve Fenomenologii, Cerveny Kostelec: Pavel Mervart, 2016, 119-136

(?The Rise of the Subject?, in: Jan Frei and Ond?ej ?vec, Overcoming Subjectivism in Phenomenology, Cerveny Kostelec: Pavel Mervart, 2016, 119-136)

 

?Jan Pato?ka en de spirituele persoon?, in: Filosofie 26, 1, 2016, 24-27

 

met Martijn Boven en Gert-Jan van der Heiden, ?Introduction?, in: idem (eds.) Paul Ricoeur and the future of the humanities, International Journal of Philosophy and Theology 75, 2, 2014, 1-3

 

?Levinas en Pato?ka. Een wereld van verschil?, in: Mededelingen van de Levinas Studiekring XIX, 2014, 2-21

 

?Jan Pato?ka on being human in a technological culture?, in: De dingen de baas. Wijsgerig festival Drift 2013, Amsterdam: Drift 2014, 84-95

 

?Filosofie van de kunst?, in: Frank en Maarten Meester (red.), Durf te denken, Leerboek Filosofie HAVO & VWO, Amsterdam: Boom 2014, 216-235

 

?Hans-Georg Gadamer?, in: Robin Celikates e.a. (red.), De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema?s voor de 21e eeuw, Amsterdam: Boom 2013, 182-193

 

?Jacques Derrida: Marges de la philosophie (1972)?, in: René Gabriëls (red.), De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken, Amsterdam: Boom 2009, 197-212

 

?De zorg voor de ziel. Jan Pato?ka over waarheid en verantwoordelijkheid?, in: Loes Derksen, Edwin Koster en Jan van der Stoep (red.), Het postmodernisme voorbij?, Amsterdam: VU University Press 2008, 165-180

 

?Leven in waarheid. De filosofie van Jan Pato?ka?, in: Beweging 71, 2007, 37-38

 

?Apart verbonden. Leven en werk van Jacques Derrida?, in: Groniek 167, 2005, 309-318

 

?Dank, voor Gido?, in: Johan Graafland en Frans van Peperstraten, De omheining doorbroken. Economie en filosofie in beweging, Budel: Damon 2004, 173-180

 

?De val van Icarus. Over metafysica en oneindigheid?, in: Filosofie 13, 3, 2003, 31-32

 

?Jacques Derrida. Een getuige in de woestijn?, in: Beweging 66, 2002, 24-27

 

?Een vast vertrouwen. Kleine typologie van de geloofszekerheid?, in: Koert van Bekkum en Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd, Barneveld: De Vuurbaak 2000, 63-76

 

?Persoonlijke identiteit. Een vergelijking van benaderingen?, in: G. Glas (red), Wie ben ik? Over zelfkennis en persoonlijke identiteit, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1999, 8-19; ook verschenen in: Psyche en geloof 10, 1999, 8-19

 

?Levinas in Nederland?, in: Beweging 62, 1998, 9-11

 

?De belangrijkste bijzaak van het leven?, in: Beweging 62, 1998, 17-20

 

?Spreken over God in ontkenningen?, Beweging 62, 1998, 40-41

 

?De noodzaak van een theologische heroriëntatie?, in: G. van den Brink, H.G. Geertsema, J. Hoogland e.a., Filosofie en theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1997, 164-171

 

?Schijn en werkelijkheid. De beeldcultuur en de maakbaarheid van de ervaring?, in: Beweging 60, 1996, 91-94

 

?Literatuur- en veldonderzoek HSAO / Maatschappelijk Werk?, Publicatie Project Ethische Beroepsvorming, 1996, deel 2c

?Literatuur- en veldonderzoek HSAO / Personeel & Arbeid?, Publicatie Project Ethische Beroepsvorming, 1996, deel 2d

?Visie op ethische beroepsvorming?, in: ?Curriculum handreiking?, Publicatie Project Ethische Beroepsvorming, 1996, deel 4a, 4b, en 4c, 2-15

?Curriculum handreiking Maatschappelijk Werk?, in: ?Curriculum handreiking?, Publicatie Project Ethische Beroepsvorming, 1996, deel 4c, 22-39

 

?Jacques Derrida?, in: Beweging 59, 1995, 20-23

 

?In de peiling: Emmanuel Levinas?, in: Beweging 58, 1994, 34-36

 

?Voorbij de grens?, in: Beweging 58, 1994, 87-88

 

?Universalisme ? relativisme ? pluralisme?, in: René Meijer e.a., Geloof in Europa, Groningen: GSV 1993, 82-86

 

?De ethische strekking van Derrida?s dekonstruktie?, in: W. van Dooren en T. Hoff (red.), Aktueel filosoferen, Delft: Eburon 1993, 262-267

 

 

Recensies

 

Wilhelm Dilthey, De onmogelijkheid van de metafysica, vert. Gerrit Steunebrink en Koenraad Verrycken, Budel: Damon 2010, in: Tijdschrift voor Filosofie 73, 4, 2011, 769-771

 

Marc de Kesel, Goden breken. Essays over monotheïsme, Amsterdam: Boom 2010, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103, 2, 2011, 174-176.

 

Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologie van de waarneming, vert. Douwe Tiemersma en Rens Vlasblom, Amsterdam: Boom 2009, in: Tijdschrift voor Filosofie 73, 1, 2011, 179-180

 

Filip Karfík, Unendlich werden durch die Endlichkeit. Eine Lektüre der Philosophie Jan Pato?kas, Orbis Phaenonmenologicus Studien, Bd. 8, Würzburg: Königshausen & Neumann 2008, in: Tijdschrift voor Filosofie 72, 1, 2010, 169-171.

 

Rudi Visker, Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte, Amsterdam: SUN 2007; in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101, 2, 2009, 154-156

 

?Keert de metafysica terug in de filosofie??, review artikel in: Radix 26, 4, 2000, 277-280

 

?Het verlangen alles te zeggen?, review artikel in: Krisis, Tijdschrift voor filosofie 75, 1999, 47-55

 

James H. Olthuis (ed.), Knowing Other-wise. Philosophy at the threshold of spirituality, New York: Fordham University Press 1997; in: Philosophia Reformata 64, 1999, 171-173

 

Atie Th. Brüggemann-Kruijff, Bij de Gratie van de transcendentie. In gesprek met Levinas over het vrouwelijke, Amsterdam: VU Uitgeverij 1993; in: Philosophia Reformata 60, 1995, 71-73

 

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Voorzitter vakgroep geschiedenis en filosofie


Voorzitter sectie filosofie

Opleiding

1985-1988  geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

1986-1988  filosofie Rijksuniversiteit Groningen

1988-1990  geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam

1988-1992  filosofie Vrije Universiteit Amsterdam

 

1992-1993  filosofie Katholieke Universiteit Leuven

1995-2000  promotieonderzoek Universiteit van Tilburg

 

2002         promotie

Nevenwerkzaamheden

Universitair Docent Geschiedenis van de Filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen.

 

Onbezoldigde nevenfuncties:

Vice-voorzitter van de (kern)redactie van het Tijdschrift voor Filosofie

Bestuurslid van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte