Evert Stamhuis - Open Universiteit

Hoogleraar straf(proces)recht

Contactgegevens

Evert Stamhuis

est

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

Evert.Stamhuis@ou.nl

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAi0glwB1M4dzj0YzB4Prj5NAKu0j1Vwmz0&trk=nav_responsive_tab_profile

evert.stamhuis

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Dean School of Humanities and Law; Open Universiteit (NL)

 
Chairholder criminal law and procedure; Open Universiteit en University of Aruba
 
Raadsheer-plaatsvervanger / honorary member Court of Appeal (criminal section) 's Hertogenbosch (NL)

Onderzoek

Straf(proces)recht; internationaal en vergelijkend strafrecht; cybercrime.

recente publicaties:

Criminal law on cyber crime in the Netherlands; general part; AIDP Country Report Section I,  in Revue Electronique du AIDP/Electronic Review of the IAPL, 2013, RV-11, 1-27 (see http://www.penal.org/?page=mainaidp&id_rubrique=41&id_article=376

 

Boekbespreking J. Keiler, Actus reus and participation in European criminal law (diss. Maastricht), DD 2014, 18 (215-221)

 

Een nieuw platform voor ongenoegen, Webcolumn RW mei 2014, op www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/een-nieuw-platform-voor-ongenoegen

 

Opheffing strafrechtelijke immuniteit van de overheid, in Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, rubriek Wetgeving, jrg. 5, oktober 2014, p. 315-323

 

Herstelmogelijkheden in de strafrechtspleging van een kleine rechtsorde, Inaugurele oratie Universiteit van Aruba, 5 november 2014; Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2015

 

 

Aangifte Hofbestuur tegen Ministerie van Financiën, Webcolumn RW dec 2014, op www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/aangifte-hofbestuur-tegen-ministerie-van-financien

Nevenwerkzaamheden

raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch

lid bestuur Stichting Beroepsopleiding Advocatuur (einde 1-1-2017)

Lid Raad van Geref Kerk Maastricht (einde 1-1-2017)