Prof. dr. Erica van Boven - Open Universiteit

hoogleraar Letterkunde/ Co÷rdinator onderzoek CW

Contactgegevens

Prof. dr. Erica van Boven

evb

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Erica.vanBoven@ou.nl

e.m.a.van.boven@rug.nl

[http://middlebrow.nl/, http://www.rug.nl/staff/e.m.a.van.boven]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Moderne Nederlandse letterkunde; publieksliteratuur; middlebrow; literatuur en cultuur interbellum; literatuurgeschiedenis en gender

Onderzoek

Project: Dutch Middlebrow Culture 1930-1940: Production, Distribution, Reception. 

Dit door NWO gesubsidieerde project wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2013.

Projectleiding en supervisie: Erica van Boven (R.U.G/O.U.), Mathijs Sanders (RU Nijmegen)

Uitvoerders: Meriel Benjamins (PhD R.U.G.), Ryanne Keltjens (PhD R.U.G.), Alex Rutten (PhD O.U.), Pieter Verstraeten (Postdoc R.U.G.)

Publicaties

Bestsellers in Nederland 1900-2015. Antwerpen-Apeldoorn: Garant 2015 (217 pp)

‘A cream pie with rat poison. La Madone in the Netherlands.’ In: Relief vol 9, no. 1 (2015), 77-88  http://www.revue-relief.org/index.php/relief/article/view/908/930

'In ballingschap. De drie Indische jaren van Annie Salomons.’ In: Rick Honings & Peter van Zonneveld, Een tint van het Indische oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950. Hilversum: Verloren 2015, 205-214.

 

 ‘Literaire levenslessen. De eerste Schartenroman als model van een nieuwe middlebrowliteratuur.’ In: Nederlandse letterkunde 19 (2014), 3, 327-349.

 

‘De sociale betekenis van publieksromans. Een verkenning van het literaire middenveld.’ In: Praagse perspectieven 9, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag. Praag: Universitaire pers 2014, 95-106. 

Nevenwerkzaamheden

Universitair hoofdocent Moderne Nederlandse letterkunde Rijksuniversiteit Groningen

Bestuurslid Jan Campert Stichting te Den Haag