Frans Bogaert - Open Universiteit

Ambtelijk secretaris OR/SR

Contactgegevens

Frans Bogaert

fbo

Bestuursdienst (Bestuursondersteuning)

Frans.Bogaert@ou.nl

https://www.facebook.com/oumuseum

https://nl.linkedin.com/pub/frans-bogaert/8/9a0/633

frans bogaert

http://www.twitter.com/ou_democracy

[http://www.intranet.ou.nl/eCache/INT/51/200.html, http://www.intranet.ou.nl/eCache/INT/51/220.html, http://www.intranet.ou.nl/eCache/INT/2/69/278.html]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Ambtelijk secretaris
- Als ambtelijk secretaris verricht ik secretariële, organisatorische en beleidsvoorbereidende ondersteuning voor de Ondernemingsraad en Studentenraad. 
- Namens en met beide gremia woon ik  structureel of periodiek overleg bij met: CvB; RvT; secretarissen CvB en universiteit (agendavoering); Lokaal Overleg (LO).
- Halfjaarlijks vergezel ik de voorzitters van OR en SR bij het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschap (LOVUM).
- Tevens neem ik zitting in het Stembureau t.b.v. 2-jaarlijkse verkiezingen OR en SR.   

OU-Museum
Als (bevlogen) OU-medewerker ben ik een fervent pleitbezorger van een eigen cultuurhistorisch 'museum' (lees: kennis- en documentatiecentrum).
- Intern: zie Intranet: Voorzieningen
- Extern: zie de facebook-pagina OU-museum.  

 

 

 

 

Onderzoek

- Voor 13 jaargangen van het OU-studentenblad Modulair (t/m jaar 2011) heb ik 150 (grote) redactionele artikelen geschreven.

- Afstudeerscriptie MA Algemene Cultuurwetenschappen: 25 jaar Open Universiteit Nederland. De transformatie van een (politieke) missie van open hoger afstandsonderwijs: van tweedekans en tweedeweg naar leven-lang-leren (Heerlen, 2009)

- Afstudeerscriptie BA Algemene Cultuurwetenschappen: De perceptie van de roerige jaren zestig bij het Limburgs Dagblad en De Nieuwe Limburger op hun redacties en in berichtgeving (Heerlen, 2006)

 

Ervaring en opleiding

Opleiding


Zie mijn profiel op LinkedIn!