dr Frauke Laarmann-Westdijk - Open Universiteit

docent

Contactgegevens

dr Frauke Laarmann-Westdijk

flr

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Frauke.Laarmann-Westdijk@ou.nl

frauke.laarmann@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/frauke-laarmann/26/725/506

Expertise, onderzoek en publicaties

Onderzoek

Publicaties