dr. Gino Camp - Open Universiteit

Universitair Hoofddocent

Contactgegevens

dr. Gino Camp

gca

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

gino.camp@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/gino-camp/23/667/167

Expertise, onderzoek en publicaties

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe wetenschappelijke kennis over het geheugen, leren en vergeten ingezet kan worden om het onderwijs te verbeteren. Meer specifiek richt mijn onderzoek zich op leerstrategieën zoals het ophalen van informatie uit het geheugen (testing) of het spreiden van leermomenten (spacing). Onderzoek hiernaar vindt bijvoorbeeld plaats op het terrein van woordenschatontwikkeling, maar de achterliggende principes zijn generiek en breed toepasbaar.

 

 

 

Publicaties

Ervaring en opleiding

Opleiding