Dr. Gjalt-Jorn Peters - Open Universiteit

Universitair docent ('assistant professor')

Contactgegevens

Dr. Gjalt-Jorn Peters

gjp

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (wetenschapsgebied Psychologie)

Gjalt-Jorn.Peters@ou.nl

http://www.linkedin.com/in/gjaltjorn

http://www.mendeley.com/profiles/gjalt-jorn-peters/

gjalt-jorn.peters_ou

https://twitter.com/matherion

[http://behaviorchange.eu, http://scholar.google.com/citations?user=Qw8JJh0AAAAJ]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Ik ben gespecialiseerd in de volgende gebieden:

Onderzoek

Zie expertise

Publicaties

Zie http://scholar.google.com/citations?user=Qw8JJh0AAAAJ voor een up-to-date overzicht van publicaties.

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

Naast mijn part-time aanstelling bij de Open Universiteit heb ik een registratie bij de Universiteit Maastricht en een eenmanszaak, Greater Good (zie voor meer informatie http://behaviorchange.eu en http://greatergood.eu). Verder ben ik actief in het bestuur van de European Health Psychology Society (http://ehps.net) waar ik ook een wetenschappelijk tijdschrift heb opgericht, Health Psychology Bulletin (http://healthpsychologybulletin.com). Ik ben ook de maintainer van het R package userfriendlyscience (http://userfriendlyscience.com), en houd een aantal websites bij zoals http://fearappeals.com en http://effectivebehaviorchange.com.