Drs Ge Nielissen - Open Universiteit

Medewerker Onderzoek

Contactgegevens

Drs Ge Nielissen

gni

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Expertisecentrum onderwijs en professionalisering)

ge.nielissen@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Ervaring en opleiding

Opleiding