mr. Hendrik Boogaard - Open Universiteit

Contactgegevens

mr. Hendrik Boogaard

hbd

Hendrik.Boogaard@ou.nl

henk.boogaard@online.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

financieel economisch en juridisch

Onderzoek

PhD-research: On the way from bail-out to bail-in. 

Publicaties

1. 'Toezicht op banken',? Zutphen: Uitgeverij Paris 2016, boek in de Juridische reeks Financieel recht;

2. 'De splitsing van het strafproces' bachelorthesis 2014;

3. 'De emancipatie van het slachtoffer in het strafproces', bacheloressay, 2011;

4. Trouw, Letter&Geest, 'De ontdekking van het slachtoffer', 21 januari 2012.

5. Paper 'Ongerechtvaardigde verrijking', rechtsvergelijkende onderzoek van het leerstuk over de ongerechtvaardigde verrijking tussen het Nederlandse recht en de Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Ongerechtvaardigde verrijking


Een rechtsvergelijkend onderzoek van het leerstuk over de ongerechtvaardigde verrijking tussen het Nederlandse recht en de Draft Common Frame of Reference.
Ongerechtvaardigde verrijking


Een rechtsvergelijkend onderzoek van het leerstuk over de ongerechtvaardigde verrijking tussen het Nederlandse recht en de Draft Common Frame of Reference.

Ervaring en opleiding

Opleiding