prof. dr. Herman van den Bosch - Open Universiteit

Hoogleraar managementwetenschappen

Contactgegevens

prof. dr. Herman van den Bosch

hbo

Faculteit Management, Science & Technology

Herman.vandenBosch@ou.nl

http://www.linkedin.com/in/hermanvandenbosch

@hmjvandenbosch

[http://www.hmjvandenbosch.com, http://www.hermanvandenbosch.com, http://hmjvandenbosch.com]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Economische geografie, regionale ontwikkeling, curriculum ontwikkeling, innovatie, organisatie

Onderzoek

Samen met promovendi onderzoek ik onder andere de relatie tussen besturing en organisatie van onderwijsinstellingen en de kwaliteit van het onderwijs

Publicaties

U vindt mijn publicaties hier

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

Op het ogenblik ben ik lid van de Commissie democratisering en decentralisatie van de Universiteit van Amsterdam