prof. dr. Huub Spoormans - Open Universiteit

hoogleraar metajuridica

Contactgegevens

prof. dr. Huub Spoormans

hso

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Huub.Spoormans@ou.nl

huub.spoormans

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

geschiedenis politieke democratie, politieke partijen, politieke theorie, lokale politiek en regionale geschiedenis, grensoverschrijdende samenwerking, juridisch onderwijs

Onderzoek

democratie, juridisch onderwijs

Publicaties

 

publicaties van H.C.G. Spoormans

Boeken

'Met uitsluiting van voorregt’,  Het Ontstaan van Liberale Democratie in Nederland,  Amsterdam, SUA, 1988, 310 p.

Het Nieuwe Limburg, Her­structurering en Ontwikkeling,  Schiedam, Scriptum Books 1990, 498 p. (met J. Soeters  & R.G. Welten, red.)

De benoemde of gekozen burgemeester, (The appointed or the elected mayor),Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1992, 313 p. (met A.F.A Korsten, F.A.M. Stroink, F.P.C.L. Tonnaer & R. Vaarkamp, red.)

Grenzen Over, Aspekten van grensoverschrijdende samenwerking, Bussum, Coutinho, 1999, 320 p. (met E.A. Reichenbach & A.F.A Korsten, red.)

Grenzen verleggen. Onderwijs, sociaal kapitaal en grensoverschrijdende samenwerking. Oratie, Open Universiteit Nederland, Heerlen 2000, 27p.

Zijn Politici te Koop? Over de financiering van politieke partijen, Deventer, Kluwer, 2003, 75 p. met J.M. Reijntjes, red.)

Van Apeldoorn’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, Deventer, Kluwer, 2009, 445  p. (met J.G.J. Rinkes, E.F. Stamhuis & J. Teunissen, red.)

Interbestuurlijk toezicht, Staatsrechtconferentie 2011, Publicaties van de staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16, Nijmegen: Wolff Legal publishers 2011. (met Ine van Haaren-Dresens & Jos Teunissen)

Wetenschappelijke artikelen

Burgerij, Liberalen en Democratie, Kanttekeningen bij een toetsing van de bourgeoisiethese, Sociologische Gids, Vol. 30 (1983), pp. 414-428.

De onmacht van het constitutionele vertoog, Recht en Kritiek, Vol. 9, nr. 3 (1983), pp. 468-477.

Analytisch Marxisme: de nieuwe kleren van de keizer? Tijdschrift voor Politieke Economie, Jrg. 10, nr. 2 (1987), pp. 30-51.

Staatsvorming en Modern Recht,  Recht en Kritiek, Jrg. 16, nr. 4. (1990), pp. 310-334. (met A. Jettinghoff)

Changing Perspectives, On theoretical explanations of democrati­sation in the Netherlands; Netherlands’ Journal of Social Science­, Vol. 27, no. 1 (1991), pp. 3-16.

The Course of Negotiation at the Faculty of Law, University of Limburg, Maastricht, The Nether­lands; Negotiation Journal, Vol. 7, no. 3 (1991), pp. 331-337. (met J. Cohen & J. Moust),

Problem-based Learning in European Public Affairs, in: Journal of Public Affairs Education, Volume 11, Number 2 (2005), pp. 95-103. (met Sophie Vanhoonacker)

Over massificatie en kwaliteit van het juridisch onderwijs,  Nederlands Juristenblad, 42 (2014), pp. 2157- 2992 .

La Regulation de los Partidos Políticos en Holanda, in:   Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, pp. 577-603. (met Irene Broekhuijse),

Bijdragen in boeken

Inleiding, in: J. Soeters, H. Spoormans, R.G. Welten, Het Nieuwe Limburg, Her­structurering en Ontwikkeling, Schiedam, Scriptum Books 1990, pp. 11-14. (met J. Soeters & R.G. Welten

Limburg, Nu en Verder, in: J. Soeters, H. Spoormans en R.G. Welten, Het Nieuwe Limburg, Her­structurering en Ontwikkeling, Schiedam, Scriptum Books 1990, pp. 487-491.  (met J. Soeters & R.G. Welten)

 Politiek: Deining in de electo­rale stromen; in: J. Soeters, H. Spoormans, R.G. Welten (red.), Het Nieuwe Limburg, Herstructurering en Ontwikkeling, Schiedam, Scriptum Books 1990, pp. 326-348. (met R.G. Welten & K. Dittrich),

Nieuw Institutionalisme, in: L. Golbach, W. Jansen (eds.), Tussen Scylla en Charibdis, De veranderde gedaantes van de politieke economie; Tilburg: Tilburg University Press 1991, pp. 43-62.

Politisering, polarisatie en pacificatie, Het parlementaire debat over de benoemde of gekozen burgemeester, in: A.F.A. Korsten, H. Spoormans, F.A.M. Stroink, F.P.C.L. Tonnaer, R. Vaarkamp, (eds.), De benoemde of gekozen burgemeester, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1992, pp. 83-103. (met R. Vaarkamp),

Op weg naar de gekozen burgemeester? Een nabeschouwing, in: A.F.A. Korsten, H. Spoormans, F.A.M. Stroink, F.P.C.L. Tonnaer, R. Vaarkamp, (red.), De benoemde of gekozen burgemeester, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1992, pp. 277-291. (met A.F.A Korsten, F.A.M. Stroink, F.P.C.L. Tonnaer, R. Vaarkamp),

Centre formation, nation-building and democratisation, in: B. De Witte, C. Forder (red.), The common law of Europe and the future of legal education, Deventer, Kluwer, 1992, pp. 477-499.

Dilemmas in the realization of political participation, in: E. Garcia, J. Macuja, B.T. Tolosa (red.), Participation on Governance, The people’s right, Manila, Atheneo de Manila University Press, 1993, pp. 11-19.

The rise of democracy in the West, in: E. Garcia, J. Macuja, B.T. Tolosa (red.), Participation on Governance, The people’s right, Manila, Atheneo de Manila University Press, 1993, pp. 57-96.

Oligarchie, monarchie en democratie, in: U. Becker (red.), Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief, Amsterdam, Het Spinhuis, 1993, pp. 41-68

Honderd jaar politiek in Limburg: Continuïteit en verandering, in: J.I.H. Janssen, A.F.A. Korsten (red.), Gemeenteraden Kiezen, Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 1994 in Limburg en Nederland, Delft, Eburon, 1995, pp. 91-125

Drie liberale concepties over taak en inrichting van het openbaar bestuur, in: R. Van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus, W.J. Witteveen (eds.), Tussen recht en geschiedenis : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Tilburg, University Press, 1996, pp. 119-131.

Gemeenteraadsverkiezingen,  in: A.F.A. Korsten, P.W. Tops (red.), Lokaal Bestuur in Nederland, Inleiding in de gemeentekunde, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 235-254. (met J.I.H. Janssen, A.F.A. Korsten),

Grensoverschrijdende samenwerking,  in: H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.), Grenzen Over, Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking, Bussum, Coutinho, 1999, pp. 13-26. (met E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten)

Imago’s en zelfbeelden. Onderzoek over cultuurverschillen in de Nederlands-Duitse grensregio’s, in:  H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (eds.), Grenzen Over, Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking, Bussum, Coutinho, 1999, pp. 271-283.

Grensoverschrijdende samenwerking. Een balans, in: H.C.G. Spoormans, E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten (red.), Grenzen Over, Aspecten van grensoverschrijdende samenwerking, Bussum, Coutinho, 1999, pp. 287-296. (met E.A. Reichenbach, A.F.A. Korsten),

Vrijheid en Gezag.  ‘Vrijheid’in het politieke denken van de tweede helft van de negentiende eeuw, in: E.O.G. Haitsma Mulier, W. R.E. Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, Amsterdam, Amsterdam University Press, pp. 325-356.

Politiceshki instittutsie: typologije i variati, in: Tony Verheijen, Todor Tanev (red.), Vevedenie v publichnata administratija, cravnitelen europeiski kontekst, Gal-Iko, Sofia 2000, pp. 153-175 (Politieke instituties: typologien en variaties, in het Bulgaars)

De veranderende wereld van politieke partijen en hun financiën, in: J.M. Reijntjes en H.C.G. Spoormans (red..), Zijn Politici te koop?, Over de financiering van politieke partijen, Deventer, Kluwer, 2003,  pp. 29-39.

Tune in Tomorrow, Drie uitdagingen voor het juridisch afstandsonderwijs, in: J.G.C. Dohmen en M.C.E.M. Draaisma (red.), Een Kwestie van grensoverschrijding, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2009, pp. 287 – 295.

Het Onderwijsconcept, in: K. Schlusmans e.a., Een Leven Lang Eigenwijs Studeren, Het Onderwijs van de Open Universiteit Nederland, Heerlen, Open Universiteit, 2009, pp. 13-20.(met Kathleen Schlusmans, Gerard van den Boom),

Overtuigende plannen, in: Harrie Adema, Wim Derksen, Michiel Herweyer, Pieter de Jong (eds.), Meerwaarde van de bestuurskunde, Liber amicorum voor prof. dr. Arno F.A. Korsten, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2010, pp. 137-144. (met Arend Geul)

Verzorgingsstaat en ‘moderne armoede’, in: Frank van Dun (red..), Recht, Markt en Staat, Lulu, 2011, pp. 429-438. (met P. Caljé & F. van Dun),

Europese eenmaking en mondialisering, in: Frank van Dun (red.), Recht, Markt en Staat, Lulu, 2011, pp. 474-497.  

Crisis en kritiek van de democratie, in: Frank van Dun (red.), Recht, Markt en Staat, Lulu, 2011, pp. 407-415.

Ontstaan van partijpolitiek in Nederland, in: Frank van Dun (ed.), Recht, Markt en Staat, Lulu, 2011, pp. 310-331. (met A.M.J.A. Bervens & E. van Royen),

‘Giving Distance Students Opportunities: Intensive Programs and Blended Learning’, in: Agusti Cerrillo i Martinez, Ana Maria Delgado Garcia (red.), Buenas prácticas docents en el uso de las TIC en el ámbito del Derecho, Barcelona: UOC/ Huygens editorial 2013, pp. 197-203. (met Nils Szuka & Eva Maria Dominguez)

Honderd jaar politiek in Limburg: katholieke dominantie, lokalisme en verzuiling, in: Paul Tummers, et al., Limburg. Een geschiedenis, vanaf 1800 (volume 3), Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 2015, pp. 89-114.

 

Other

 

.

 

Burgerlijke Staat en Politieke Strategie, Toestanden,  Vol. 1, nr. 2 (1981), pp. 3-22

 

.

 

Sport en democratisering: een inleiding; in: Sport en democratisering, Sportcahier nr. 16 van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie; Den Bosch 1986, pp. 9-12. (met T. Berben & L. van Snippenburg),

 

.

 

Pluralism or class struggle? : on the paradoxes of socio‑economic development and democratization, Maastricht : Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Metajuridica (1987) 33 p.(Memorandum Metajuridica ; nr. 1990.007)

 

.

 

State-formation and modern law, Memorandum Metajuridica, Maastricht University 1989, 30 p. (met A. Jettinghoff),

 

.

 

(with J. Cohen e.a.), Typen Taken,  Brochure No. 1/1989, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg.

 

.

 

Tips voor tutoren,  Brochure No. 2/1989, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg. (met J. Moust e.a.),

 

.

 

Speculations about democratization from a state‑centered perspective, Maastricht, Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Metajuridica (1991),  29 bl.(Memorandum metajuridica ; nr. 1991.004)

 

.

 

Wacht op onze daden, Siep Stuurman en het liberalisme, in: W. Bot, M. Van der Linden, R. Went (red.), Kritiek, Jaarboek voor socialistische discussie en analyse, Utrecht, Stichting Toestanden, 1993, pp.217-226.

 

.

 

), Kiezen om gekozen te worden. Verslag van een enquête onder vrouwen en mannen die actief zijn in de Limburgse (lokale) politiek, Roermond, Vurore Publicatie, 1993, 42 p. (met S. Claessens, M. Damoiseaux, E. Heuts

 

.

 

Onderwijsmanagers gevraagd,  docUMent, Jrg. 1, nr. 2 (1997), pp. 14-16.

 

.

 

Een asymetrische verhouding,  Academia, nr. 9, oktober 1997, pp. 19-21.

 

.

 

Deense sprookjes van Anders en anders, Een leerzame busreis voor Maastrichtse onderwijsbobo’s,  docUMent, jrg. 3 (1999), nr, 1, pp. 9-11.

 

.

 

Bij het vertrek van Piet Boon als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, in: Eerbetoon aan Boon, Afscheidsbundel ter gelegenheid van het vertrek van Prof. Mr. P.J. Boon als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit Nederland, Deventer, Kluwer, 2005, pp. 7-12. (met Ine van Haaren-Dresens)

 

.

 

Drei Herausforderungen für das Fernstudium des einundzwanzigsten Jahrhunderts, Voordracht ter gelegenheid van de Dies Akademikus van de Fakultät Rechtswissenschaft van de Fernuniversität Hagen op 26 september 2008.

 

.

 

Positioning the Dutch (non-academic) Legal practitioner, Paper presented at the RCSL Working Group for the Comparative Study of Legal Professions, Berder, France, June 30, 2008 (met A. Jettinghoff)

 

.

 

The Transformation of Legal education in the Netherlands, 1960-2010, paper presented at the 2011 Annual Meeting of the Law and Society Association, San Francisco, California, USA, June 2-5.

 

.

 

Innovative teaching and learning methods in terms of professional and intercultural aspects, ERASMUS Intensive programmes “Mobility and Innovation in the European Context” Evaluation Conference, 22-23 November 2011,  organised by Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Center of advancded European studies and research, Bonn-Bad Godesberg.

 

.

 

E-learning for judicial officers, meeting of the permanent council of the Union Internationale des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires, Institut Jaques Isnard, Paris, 24 November 2011.

 

.

 

Postdemokratie? Zur gegenwärtigen Diskussion über die Demokratie in den Niederlanden, Dimitris-Tsatos-Institut für Europaïsche Verfassungswissenschaften, DTIEV-Online (2012), Hagener Online Beiträge zu den Europaïschen Verfassungswissenschaften, ISSN: 2192-4228 (http://www.fernuni-hagen.de/dtiev/iev_online.shtml )

 

.

 

e-Learning, Part of the training of judicial officers in the 21st century, in: The Judicial Officer of the 21st Century, Work in Progress, International Union of Judicial officers, Cape Town 2012,  pp. 560-569.(with Hans Mreijen),

 

.

 

 ‘Wortels van de democratische rechtsstaat’, Recht der Werkelijkheid 2013 (34) 1, pp. 56-65. (met Alex Jettinghoff)

 

 

 

 

 

Promoti

 

.&l

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Hoogleraar metajuridica
Voorzitter Executive Board EDELNet
examinator
1. cursus Recht in context
2. Recht en samenleving
3. Summer school on law in Europe LLB
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
Voorzitter Examencommissie Open Juridische Hogeschool

Nevenwerkzaamheden

geen