drs. Irmin Visser - Open Universiteit

docent

Contactgegevens

drs. Irmin Visser

ivi

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Irmin.Visser@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

westerse kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de architectuurgeschiedenis van de middeleeuwen, stedenbouw en, ivm. huidig onderzoek, zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse schilderkunst

onderwijsproducten
cursus Kunst (thans Inleiding kunstgeschiedenis 1 en 2), i.h.b. Practicum Kunst en het jaarlijkse architectuurpracticum 'In en om de Dom van Utrecht' - hoe architectuurtekeningen (opstand en plattegrond) te combineren met het gebrouw zelf?;
cursus Stedebouw (1993), i.h.b. kaartenpracticum;
cursus Zomerschool Florence (1994, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 t/m 2013, 2015, 2016), begeleiding en beoordeling werkstukken;
cursus Stedenbouw (2007/2010), ihb. het cartografisch practicum (Leereenheid 1) en het Practicum (website);
landelijke dagen en trainingsdag CWV2 in het kader van de cursus Stede(n)bouw (lezing en rondleiding in resp. Antwerpen, Willemstad, Haarlem, Utrecht, Groningen en Amsterdam)
begeleider/examinator doctoraal- en masterscripties CW;
Pluspakket kunstgeschiedenis (2012-2016): begeleiding gedurende drie stadsbezoeken (Maastricht ivm middeleeuwen, incl. stadsrondleiding, bezoek St.Servaas en schatkamer, alsmede Bonnefantenmuseum; Amsterdam ivm 16de en 17de eeuw, incl. stadsrondleiding, bezoek Oude Kerk en Amsterdam Museum; Den Haag ivm 18de en 19de eeuw, incl. stadsrondleiding, bezoek Galerij Prins Willem V en Museum Bredius) en twee museumbezoeken, gedurende welke studenten een referaat houden over een toegekend onderwerp (Centraal Museum, Utrecht ivm alle periodes incl. 19de en 20ste eeuw vanuit een stedelijke en regionale invalshoek; Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam vanuit een (inter)nationale invalshoek) en examinering van papers;
cusrsus De Italiaanse renaissance (2015), ontwikkeling van digitaal werkboek bij tekstboek Art in Renaissance Italy alsook van studiedag (lezingen in Studiecentrum Rotterdam en rondleiding door Italiaanse collectie Museum Boijmans van Beuningen)

redacteurschap
Hoofdredacteur LOCUS. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (miv. jaargang 2 (1998) - jaargang 18 (2017), nrs. 4-40.

Onderzoek

dissertatieonderzoek
De receptie van het oeuvre en leven van Frans Hals (promotor: prof.dr. Frans Grijzenhout, KHI, UvA)

Publicaties

Kijk op stadhuizen (Elsevier, Amsterdam 1981);
Romeinen in ons Land en Leven in de Middeleeuwen (voor NOT, thans NOT/Teleac) tbv. geschiedenisonderwijs groepen 7 en 8 basisonderwijs (1982-1983);
vertaling/redactie van W. Koch, De Europese bouwstijlen (Elsevier, Amsterdam 1986/Thirion, Bussum 1988);
Het Slot te Zeist (De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1986);
Stedebouw (SUN, Nijmegen 1993);
talloze artikelen in LOCUS. Tijdschrift voor studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, waaronder bijdragen aan de rubriek De plek, twee betreffende 'De Gevangentoren en de stadsontwikkeling van Vlissingen' en acht betreffende het oeuvre van Frans Hals.

Ervaring en opleiding

Opleiding

Vakgroep Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht: kandidaats en doctoraal kunstgeschiedenis (1974-1979); afstudeerscriptie 'De oostpartij van de Sint Servaaskerk te Maastricht' (middeleeuwse architectuurgeschiedenis)

Stedelijk Gymnasium, Haarlem: gymnasium B (1968-1974)