prof. mr. Jac Rinkes - Open Universiteit

hoogleraar privaatrecht

Contactgegevens

prof. mr. Jac Rinkes

jar

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

jac.rinkes@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

privaatrecht

verzekeringsrecht

consumentenrecht

ipr en rechtsvergelijking


Promoti


 K. Engel, De precontractuele mededelingsplicht van de verzkeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief, Open Universiteit 23 september 2016 (cum laude)(mede-promotor ML Hendrikse)


E. Swaneveld-Bakelaar, De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet, Open Universiteit 7 oktober 2016 (mede-promotor MM van Rossum)


 
D. Hellegers, De juridische aspecten van het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid) anno 2015, Open Universiteit 27 november 2015 (mede-promotor ML Hendrikse)


Ch. Ramautar, Boedelproblematiek in Suriname, Open Universiteit 9 oktober 2015 (mede-promotor RFH Mertens)


P. Van Zwieten, De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht, Open Universiteit 27 maart 2015 (mede-promotor ML Hendrikse)


 J. Elbers, Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling, 5 september 2014 (mede-promotor JW Zwemmer, UvA)


 I. van Loo, Vernietiging van overeenkomsten op grond van laesio enormis, dwaling of misbruik van omstandigheden, Open Universiteit 18 oktober 2013 (mede-promotor P. Abas, em. UvA)


 F. Stadermann, Enige vraagstukken van verzekeringsdekking, Open Universiteit 1 april 2011 (mede-promotor ML Hendrikse)


C.J. De Jong, De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent, Open Universiteit 2 september 2011 (mede-promotor ALH Ernes)


A.L. Lamers, Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie, Open Universiteit 2 september 2011 (mede-promotor ALH Ernes)


P.M. Leerink, Premiebetaling in het verzekeringsrecht, 25 november 2011 (mede-promotor ML Hendrikse)


 


F. de Jong, Marktfalen bij tussenpersonen, Universiteit van Amsterdam 26 oktober 2010 (mede-promotor HA Keuzenkamp UvA)


J.H. Sijmonsma, Het inzagerecht, Maastricht University 10 juni 2010 (mede-promotor ALH Ernes)


 H.P.A.J. Martius, Elektronisch handelsrecht, Open Universiteit 14 december 2007 (mede-promotor ML Hendrikse)


 


Overig


Winnaar OU-wetenschapsprijs 2016 (samen met Lilian Lechner)
Onderzoek

zie hierboven

forthcoming


Elektronisch verzekeren, Wolters Kluwer, samen met ML Hendrikse en G de Bie


Publicaties

selectie 2016-2017


Introductie bij A.P.M. Ansems, Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen, Weert: Celsus juridische uitgeverij 2017, p. IX-X


Kroniek van het Vermogensrecht, NJB 2017/15, p. 989-999 (samen met THM van Wechem)


Algemene vernietigingsgronden: de informatieplicht, in: B Wessels en RHC Jongeneel (eds.), Algemene Voorwaarden (6e druk) Hs. 8, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 183-232 (samen met ML Hendrikse)


Kroniek van het Vermogensrecht, NJB 2017/35, p. 2515-2525 (samen met THM van Wechem)

eerdere publicaties (selectie)

Key-note voordracht    

Rechtsvergelijking algemeen en UK Insurance Law, Universiteit van Antwerpen, 14.1.2016 en UvA 21.1.2016

Belgisch en Nederlands recht inzake Consumentenkrediet, Hogeschool Antwerpen 25.2.2016

Kifid: Algemene voorwaarden en bankrecht, Den Haag, 14.2 en 28.4.2016

SSR-Congres 10 Jaar Verzekeringsrecht 7.17 BW: Europeesrechtelijke invloeden op het verzekeringsrecht, Amersfoort 11.11.2016

ACIS-UvA symposium ?Insurance Regulation and Supervision around the World, European Insurance Law,  Amsterdam 9.12.2016

Lezing                                                 

ACIS-UvA Congres 10 jaar Titel 7.17 BW, lezing: Is Titel 7.17 BW Solvency-proof? Amsterdam, 18.3.2016

ACIS-UvA congres ?De verzekeringsovereenkomst: een veelzijdige overeenkomst?, Rechtsvergelijkende notities aangaande de veelzijdigheid van de verzekeringsovereenkomst, Amsterdam, 11.11.2016

UvA-PAO cursus Actualiteiten Verzekeringsrecht, Amsterdam 13.12.2016 


Forthcoming:


 


Monografie geestelijke stoornis (samen met M. van Rossum)


 


Publicaties (selectie)


 


 


Het karakter van de Zorgverzekeringsovereenkomst in Europees perspectief, in: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes, (red.), De Zorgverzekering, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013 (naar aanleiding van ACIS-congres Zorgverzekering 15 maart 2013)


 


Consumentenkrediet in SBR bijzondere overeenkomsten nieuwe druk 2016


Vernietigingsgronden: de informatieplicht in 6e druk Algemene Voorwaarden-boek (samen met Hendrikse)


 


 


Publicaties op het gebied van het (Europees en rechtsvergelijkend) verzekeringsrecht


 


Knelpunten bij elektronisch verzekeren, in: Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012 Redactie Hendrikse/Rinkes), p. 91-157 (samen met M.L. Hendrikse)


Redactie (samen met M.L. Hendrikse) Acis Serie deel 10: Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, 121 pp


Redactie (samen met M.L. Hendrikse)Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012


Juridische aspecten van elektronisch verzekeren, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR1, Deventer: Kluwer 2011 (195 p.)


De toepassing van de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid in het verzekeringsrecht, in: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes (red.), Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden, ACIS-Serie Deel 5, Zutphen: Uitgeverij Paris 2011, p. 29-58.


Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering: alternatieven voor de aansprakeljikheidsverzekering?, in: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes (red.), De aansprakelijkheidsverzekering, ACIS-Serie Deel 8, Uitgeverij Paris 2011, p. 9-27


Verzekeringsrecht en algemene voorwaarden, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht praktisch belicht,, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR2, Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2011, p. 24-72 (samen met M.L. Hendrikse)


De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht praktisch belicht,, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR2, Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2011, p. 157-213 (samen met M.L. Hendrikse)


Polis en mededelingen van de verzekeraar, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht praktisch belicht,, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR2, Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2011, p. 215-248 (samen met M.L. Hendrikse en H.P.A.J. Martius)


Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht praktisch belicht,, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR2, Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2011, p. 435-485 (samen met M.L. Hendrikse)


Redactie: Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden, ACIS-Serie Deel 5, Zutphen: Uitgeverij Paris 2011 (samen met M.L. Hendrikse)


De aansprakelijkheidsverzekering, ACIS-Serie Deel 8, Uitgeverij Paris 2011 (samen met M.L. Hendrikse)


Verzekeringsrecht praktisch belicht, Serie Recht en Praktijk Verzekeringsrecht VR2, Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2011 (samen met M.L. Hendrikse en Ph.H.J.G. van Huizen)


Redactie (samen met Prof. mr. M.L. Hendrikse) van ACIS-serie Deel 4, De arbeidsongeschiktheidsverzekering, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2010 ( 91 pgs.)


Consument en Verzekering, ACIS-serie deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2010, redactie samen met M.L. Hendrikse


Het begrip ?consument? in het verzekeringsrecht: nationale en Europese perspectieven, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Consument en Verzekering, ACIS-serie deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2010, p. 11-51


Verzekeringsvoorwaarden en de consument, TvC reeks deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris 2010, samen met M.L. Hendrikse (172 ps.)


Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, redactie samen met M.L. Hendrikse, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, 105 pp.


Fraude: enige algemene opmerkingen, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, p. 9-17


De mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, samen met M.L. Hendrikse, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 1 Acis-serie, p. 19-45


Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, redactie samen met M.L. Hendrikse (135 p.)


Consumentenverzekeringen in Europa, in: Knelpunten in het verzekeringsrecht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2008, M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), p. 49-73


Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, redactie samen met M.L. Hendrikse en Ph.H.J.G. van Huizen (552 p.


Klachtenbehandeling en geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 87-145 (samen met M.L. Hendrikse)


De mededelingsplicht bij het aangaan van verzekeringen, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 159-186 (samen met M.L. Hendrikse)


Te late premiebetaling, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 215-235


Risicoverzwaring, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, Deventer: Kluwer 2008, p. 377-409 (samen met M.L. Hendrikse)


Knelpunten in het verzekeringsrecht Deel 2, redactie samen met M.L. Hendrikse, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 11 NTHR-serie, 175 pp.


Polisvoorwaarden: boilerplate of pressure-cooker? Pleidooi voor een nieuwe aanpak, in: M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes (red.), Knelpunten in het verzekeringsrecht Deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2009, Deel 11 NTHR-serie, p. 75-99


Enige bespiegelingen aangaande het leerstuk ?verzwijging?: de mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst, NTHR 2008, p. 201-219 (samen met M.L. Hendrikse)


Insurance and Europe, Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, redactie samen met M.L. Hendrikse (102 p.)


Europe and Insurance: the Consumer Perspective, in: Insurance and Europe, J.G.J. Rinkes en M.L. Hendrikse (eds.), Zutphen: Uitgeverij Paris 2007, p. 11-39 (samen met M.L. Hendrikse)


Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk wetboek, Boek 7 Titel 17 BW Verzekering, samen met M.L. Hendrikse en H.P.A.J. Martius, Deventer: Kluwer 2007 (354 p.)


The new Netherlands Financial Services Complaints Tribunal (Kifid), Complaints settlement in the financial services market in the Netherlands, uitgeverij Paris (Zutphen), 2007, 177 p. (samen met M.L. Hendrikse)


Verzekering en consument, preadvies Vereniging voor Verzekeringswetenschap 2005/Amstelveen 2007 (mede-preadviseurs N. Vloemans en M.L. Hendrikse), p. 35-88


Naar een Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening, preadvies Stichting Kifid, Uitgeverij Paris Zutphen 2006 (samen met M.L. Hendrikse)


Kroniek Verzekeringsrecht 2006, NTBR 2007/8, p. 342-352 (samen met M.L. Hendrikse en H.P.A.J. Martius)


M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht, Kluwer (Deventer) serie Recht en Praktijk nr. 137, 2005


J.G.J. Rinkes, Geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht, Kluwer (Deventer) serie Recht en Praktijk nr. 137, 2005, p. 70-87 (samen met M.L. Hendrikse)


J.G.J. Rinkes,  Te late premiebetaling, in: M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen en J.G.J. Rinkes (red.), Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht, Kluwer (Deventer) serie Recht en Praktijk nr. 137, 2005, p.157-174


J.G.J. Rinkes, Overzicht verzekeringsrecht 1998-2004, Uitgeverij Paris, Zutphen 2004, 95 blz. (samen met M.L. Hendrikse en N.J. Margetson)


Overzicht uitspraken Raad van Toezicht Verzekeringen 2000, TvC 2002/1, blz. 5-20


Verzekering (kroniek), in E.H. Hondius en J.G.J. Rinkes, Jaarboek Consumentenrecht 2000, blz. 111-119


Verzekering (kroniek), in: E.H. Hondius en G.J. Rijken (red.), Jaarboek Consumentenrecht 1999, Deventer 1999, blz. 155-164


Verzekeringen (kroniek), in: E.H. Hondius & G.J. Rijken (red.), Jaarboek Consumentenrecht 1998, blz. 77-84, blz. 171-178, blz. 183-196


Verzekeringsovereenkomst, Consumentenkrediet en schuldsanering, Produktenaanspra­ke­lijkheid, in: Consumentenrecht, serie Recht & Praktijk, red. E.H. Hondius en G.J. Rijken, Deventer 1996, blz. 233-289


The Consumer perspective on the completion of the Single Market in Insurance, in: A.McGee & W. Heusel (eds.), The Law and Practice of Insurance in the Single Euro­pean Market, Bundesanzeiger-Ver­lag/Eur. Rechtsakade­mie, Keulen/Trier 1995, blz. 11-24


Nationale rapportage t.b.v. de Etude concernant les Clauses Abusives prťsentes dans certains contrats relatifs ŗ des services financiers (Mme. Abecassis-Chabaud, CSCV, Parijs), studie t.b.v. Commissie EU, Dienst Consumen­tenbeleid (samen met J.M.P. Verstappen en A.H.M. Heuts)


Overzicht uitspraken Raad van Toezicht Verzekeringen 1999, TvC 2000, p.  220-233


Uitspraken Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf 1998, TvC 1999, blz. 308-317


Jaarverslag 1996 Ombudsman Schadeverzekering en Consumentenbond: Jaarverslag Rechterlijke Actie 1996, TvC 1997, blz. 497-499


 Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf: overzicht uitspraken 1995-1996 (II), TvC 1997, blz. 359-377


Richtlijn grensoverschrijdende overmakingen, TVVS 1997, blz. 216-217


Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf: overzicht uitspraken 1995-1996 (I), TvC 1997, blz. 141-151


Mo?liwo?ci stoj?ce przed konsumentami po utworzeniu Jednolitego Rynku w dziedznie ubezpiecze? (vertaling van: The law and practice of insurance in the Single Market), ?ůd? 1996


Verzekering voor rekening van een derde, Bb 1992, blz. 141-144


Verzwijging en precontractuele goede trouw bij verzeke­rings­overeen­komsten, Bb­ 1991, blz. 84-89


 


 Ervaring en opleiding

Werkervaring

hoogleraar privaatrecht

onderzoekscoŲrdinatie Rechtswetenschappen binnen faculteit CenR

Opleiding

studie Neder­lands recht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (inmiddels Katholieke Universiteit Brabant): iur. cand. (20 oktober 1980), mr. (3 juli 1985). Afgestudeerd bij Prof. Mr. J.E.J.Th. Deelen, met onder meer keuzevak internationaal privaatrecht. Promotie aan de toenmalige Rijksuni­versiteit Limburg (inmiddels Universiteit Maastricht) op 21 mei 1992. Titel van het proef­schrift: Contractual and non-contractual obligations in English law in the comparative context of the Netherlands Civil Code, promotores Prof.mr E.H. Hondius en Prof.mr G.-R. de Groot, dubbelpromotie samen met G.H. Samuel, University of Lancaster (UK), nu Kent Law School, University of Kent.

Nevenwerkzaamheden


Hoogleraar Europees en vergelijkend verzekeringsrecht, Universiteit van Amsterdam (sinds 2013)


Bijzonder hoogleraar Europees consumentenrecht Universiteit Maastricht (2001 tot 2014)


Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (sinds 2000)


Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht Bijzondere Competenties (sinds 2008)


Universitair hoofddocent privaatrecht Universiteit Maastricht (tot 2001)


 


Voorzitter Geschillencommissie Zorg/Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars in Nederland/Zorgverzekeraars Nederland


Lid College voor Examens en Toetsing (min. OC&W)


Bestuurslid Stichting Mercatura Honesta


Verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS, UvA) fellow en onderzoeksleider programma ?Consument en Verzekering?


Lid visitatiecommissie Rechtsgeleerd Onderwijs 2010-2011


Lid Bestuurscommissie FinanciŽle Consument AFM (2006 tot 2008)


In dat kader: bijdragen aan initiatief CentiQ  & platform toekomstvoorzieningen van het Ministerie van FinanciŽn


lid expertgroep beroepsopleiding advocatuur NOVA (inmiddels klankbordgroep)


Verbonden aan Paulussen advocaten Maastricht (wetenschappelijk adviseur)


Verbonden aan C-Legal advocaten Amsterdam (tot 2016)


Cursusdocent diverse organisaties


Lid Geneva Association for Risk and Insurance


 


Redactielidmaatschappen


 


European Journal of Commercial Contract Law


Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht


Tijdschrift Aansprakelijkheid en Verzekering


Het Verzekerings-Archief


Kluwer Collegebundel


NTHR boekenreeks


TvC boekenreeks

Acis boekenreekszie voor een actueel overzicht van mijn nevenwerkzaamheden www.rechtspraak.nl onder kopje 'nevenfuncties van rechters'

dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd