prof. dr. Jos Claessen - Open Universiteit

Hoogleraar

Contactgegevens

prof. dr. Jos Claessen

jcl

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Jos.Claessen@ou.nl

http://www.linkedin.com/in/JosClaessen

http://www.twitter.com/@josclaessen

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

 Expertise ligt op meso en makro niveau van het onderwijsbestel.

Het gaat daarbij om items als: effecten van overheidsmaatregelen; ontwerpen van alternatieve beleidsscenario's; inrichten van schoolorganisaties

Onderzoek

Beleidsevaluaties; grootschalig kwantitatatief onderzoek; surveys; interviews

Publicaties

 

 

Periode 2011-heden

Vinken. H., & Claessen, J. (2011).

 

Bezoekcijfers Leraar24 in 2009, 2010 en januari - april 2011.

 

Leraar24-rapportenreeks, nummer 16.

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Opren Universiteit.

 

 

 

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (Red., 2011).

 

Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010.

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum 2011.

 

 

 

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011).

 

Waar gaat dit jaarboek over?

 

In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Red.),  Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 9 - 16).

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum 2011.

 

 

 

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, Brabander, K. de, Martens, R., & Claessen, J. (2011).

 

Leraar24.nl onderzocht.

 

In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Red.),  Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 55 - 68).

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum 2011.

 

 

 

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011).

 

Conclusie: waar staan we nu?

 

In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Red.),  Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 145 - 154).

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum 2011.

 

 

 

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011).

 

Epiloog: koers voor de toekomst.

 

In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen (Red.),  Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 155 - 158).

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum 2011.

 

 

 

Evers, A., Diepstraten, I.,  Laat, M. de, & Claessen, J. (2012).

 

Een studie naar de professionele ontwikkeling van Leraren.

 

In I. Diepstraten, & A. Evers (Red.), Leraren leren. Een overzichtsstudie naar de professionele ontwikkeling van leraren  (pp. 13 - 17).

 

Heerlen: LOOK 2012.

 

 

 

Vinken. H., Brabander, K. de, Claessen. J. & Martens, R. (2012).

 

Leraar24. De balans na drie jaar. Wat er is bereikt in de periode 2009-2011.

 

Leraar24-rapportenreeks, nummer 23.

 

Heerlen: Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit.

 

 

 

Claessen, J. (2013). Meisjessucces of jongensprobleem?  De groeiende achterstand van jongens in het onderwijs ofwel de voorsprong van meisjes. Rapport 43.

 

Heerlen: LOOK, Open Universiteit.

 

 

 

Claessen, J. (2015). Een onderwijscentrum op Bonaire met als fundament een opleiding voor leerkrachten primair onderwijs. Heerlen: Maestro Kompas, Open Universiteit.

 

 

 

Cörvers, F., Claessen, J. & Kluifhout, E. (2015). Vooronderzoek Onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen op Caribisch Nederland. Maastricht: ROA-TR-2015/2, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

 

 

 

Pers

 

Ervaring en opleiding

Opleiding

Katholieke Universiteit Nijmegen (WO Onderwijskunde)

Katholieke Universiteit Nijmegen promotie 191990 over Moderne Vreemde uit balans

 

Nevenwerkzaamheden

Geen