Mr Jan Engels - Open Universiteit

juridisch adviseur en functionaris gegevensbescherming

Contactgegevens

Mr Jan Engels

jfe

Bestuursdienst (Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering)

Jan.Engels@ou.nl

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Juridisch adviseur van de Open Universiteit, Functionaris Gegevensbescherming (FG), Secretaris van het College van beroep voor de examens van de Open Universiteit, de Klachtencommissie, de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen, de Klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit, vicevoorzitter van de commissie Ethische Toetsing Onderzoek alsmede procesverantwoordelijke van het 1 Loket Klachten en Geschillen van de Open Universiteit, advisering rondom concernstructuur, merkregistratie / -bewaking, reader- en reprorecht, incasso en algemene taken ter beleidsondersteuning. 

Nevenwerkzaamheden

Voorzitter van de geschillenadviescommissie studentenaangelegenheden Universiteit Maastricht.