Janine Voncken - Open Universiteit

Studieadviseur bacheloropleidingen Informatica, Informatiekunde en Milieu-natuurwetenschappen

Contactgegevens

Janine Voncken

jgv

Gemeenschappelijke serviceorganisatie (Markt en studentcommunicatie)

Janine.Voncken@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Het verzorgen van de specialistische (tweedelijns) studieadvisering en -voorlichting aan studenten, belangstellenden en interne medewerkers over de wo-opleidingen van de faculteiten Informatica, Natuurwetenschappen, Cultuurwetenschappen en de masteropleiding Business Process Management and IT.
Daarnaast plaatsvervangend adviseur Studeren met een functiebeperking.