Dr. Jan Oosterholt - Open Universiteit

UD

Contactgegevens

Dr. Jan Oosterholt

joo

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Jan.Oosterholt@ou.nl

https://nl.linkedin.com/in/janoosterholt

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Publicaties

Recente publicaties:

'Van femme fragile tot open boek. Over Harry Kümels verfilming van Eline Vere (1991)'. In: Arabesken 46 (2015)

'Een discussie over cultuurbemiddeling in de jaren dertig van de negentiende eeuw: de Nederlandse dichter Jan Wap bezoekt de Franse dichter Alphonse de Lamartine'. In: Nieuw Letterkundig Magazijn 33 (2015) 2, 58-64.

'Overdonderend. Naar aanleiding van Inger Leemans en Gert-Jan Johannes' Worm en donder'. In: Spiegel der Letteren 57 (2015) 1, 49-59.

'Populaire literatuur? De dorpsnovellen van J.J. Cremer (1827-1880)'. In: Praagse Perspectieven 9 (2014) 107-121.

 

‘Kunst en religie in de Nederlandse negentiende eeuw. Geertruida Bosboom-Toussaints Frits Millioen en zijne vrienden’. In: Locus 33 (2013) 9-13.

‘Ter inleiding’ en ‘Buitenlandse literatuur als katalysator in het poëticale debat. Berthold Auerbach en het genre van de dorpsvertelling in het Nederlandse literaire systeem (1845-1885)’. In: Tijdschrift voor de Nederlandse taal- en letterkunde 128 (2012) 3/4, 185-191; 227-238.

‘Neopatriottisme of neokosmopolitisme? R.C. Bakhuizen van den Brink en de (on-)kritiek van zijn tijd’. In: De Negentiende Eeuw 35 (2011) 1-2, 92-103.

‘Zoektocht naar een liberale poëtica: kritische geluiden over Bilderdijks dichterschap in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw’. In: Het Bilderdijk Museum 28 (2011) 12-16.

’ “Geesel Hollands“ of „Man onzer eeuw“? Napoleon als splijtzwam in het Nederlandse literaire veld omstreeks 1840’. In: Internationale Neerlandistiek 49 (2011) 1, 44-56.

‘Literatuurgeschiedenis tussen winkel van Sinkel en speciaalzaak. Naar aanleiding van Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 126 (2010) 4, 373-381.

‘Goethe en het “repertoire” van E.J. Potgieter en Carel Vosmaer. Een voorbeeld van een literaire transfer in de negentiende eeuw’. In: Anouk Bogaert, Bettina Noak, Esther Ruigendijk (red.). Contact en invloed. Handelingen van de Bijeenkomst van Universitaire Docenten Nederlands in het Duitse Taalgebied 2008. Münster 2010, 42-55.

‘”Le petit rire de Vénus“. Hugo Claus et la tradition Faustienne: Masscheroen et Georg Faust’. In: Nord’ Revue de critique et de création littéraires du nord/pas-de-calais 54 (2009) 123-129.

‘Internationale neerlandistiek en de onbegrensde mogelijkheden van het receptie-onderzoek’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 125 (2009) 2, 189-193.

‘Vom Vorbild zum Schreckbild. Das niederländische Bild der deutschen Literatur um 1800’. In: Jan Konst, Inger Leemans, Bettina Noak (Hg.). Niederländisch-Deutsche Kulturbeziehungen 1600-1830. Göttingen 2009, 101-113.

‘Noord en Zuid als transitohaven(s). Pleidooi voor een comparatistische aanpak in de literatuurgeschiedschrijving van Noord en Zuid in de periode 1830-1880’. In: Ralf Grüttemeier en Jan Oosterholt (red.). Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven 2008, 35-46.

Ervaring en opleiding

Opleiding

1989      Doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde (cum laude) Universiteit van Amsterdam

1998      Promotie Universiteit van Amsterdam (De ware dichter, Assen 1998)

 

2004      Habilitatie Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (De bril van Tachtig, Amsterdam 2005)