dr. Jos Pouls - Open Universiteit

Universitair docent kunstgeschiedenis

Contactgegevens

dr. Jos Pouls

jpo

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Jos.Pouls@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

zie hiervoor mijn persoonlijke website: www.jospouls.nl

Onderzoek

zie onder publicaties

Publicaties

Wetenschappelijke artikelen / bundelbijdragen
1. ‘De fabriekskolonie Griendtsveen’ (afl. I en afl. II), Industriële Archeologie (1981), p. 34-52 en Industriële Archeologie (1982) p. 14-40.
2. ‘Het Afwateringskanaal Meijel-Neer aan de Maas’, Industriële Archeologie (1983), p. 60-80.
3. 'Charles Eyck. Beeld van Limburg', De Maasgouw 116 (1997) p. 125-136.
4. 'Een nieuwe wijk(kerk) voor Horst: Sint Norbertus', in G. Verheyen e.a. (red.), Horster Historiën 5. Cultuur te boek (Horst, 1999), p. 267-282.
5. ‘De kunstenaarsdagen van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging in Huijbergen (1932-1940), bakermat van de Delftse School’Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 10 (2001), p. 160-184 en p. 225-244. 
6. ‘Censor namens God. De bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond’, Spiegel Historiael 37 (juni 2002), p. 262-268. 
7. ‘True beauty or only pomp. The episcopal building committee in Roermond and the religious art of Limburg in the twentieth century’, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 18(Tilburg, 2002) p. 197-201.
8. ‘‘Wonen met hart en ziel’ in Helmond-Brandevoort’, Locus. Tijdschrift voor studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit 11, 2002, p. 35-37.
9. 'Tussen Parijs en Rome: de context van een omstreden tentoonstelling van moderne religieuze kunst in Eindhoven (1951)', Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 11 (2002), p. 129-154.
10. ‘Foto’s als cultuurwetenschappelijke bron; over de noodzaak van beeldvaardigheid’,Locus. Tijdschrift voor studenten en docenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit 14, 2004, p. 8-18.
11. ‘Werken aan een werkelijk vitale katholieke cultuur’. Cultuuraanbod in Rolduc tijdens het interbellum’, in Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 140 (Maastricht, 2004), p. 413-451.
12. ‘De typologische en artistieke ontwikkeling van het heilig-hartbeeld in Limburg’, in P. Nissen en K. Swinkels (red.), Monumenten van devotie in Limburg. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Nederlands Limburg (Zwolle, 2005), p. 65-93.
13. ‘Martin Heidegger, Messkirch en de wijsheid van de veldweg’, Streven (maart, 2005), p. 220-227.
14. ‘In het spanningsveld tussen kerk en kunst. De Sint-Lambertuskerk in Horst van Alfons Boosten’, Horster Historiën 7 (Horst, 2005), p. 251-299.
15. Tien lemmata op het terrein van de religieuze kunst in de nieuwe Christelijke Encyclopedie (Kampen, 2005).
16. ‘Erinnerungsort Weimar. Over ‘plaatsen van herinnering’ en geschiedschrijving’,Streven (mei 2006), p. 387-402. Ook verschenen in de OU-cursus Theoretische inleiding tot de cultuurwetenschappen. Lieux de mémoire (2008), p. 119-133.
17. ‘Een anonieme kruisiging uit Meijel in het Jacob van Horne-Museum in Weert’, De Maasgouw 125 (2006), p. 14-20.
18. ‘Op zoek naar de Meester van Meijel’, Locus 19/2006. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 39-44.
19. ‘Het Tetschener Altar van C.D. Friedrich’, Geschiedenis Magazine (januari 2007) 8-13. Zie http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/tussen-kerk-en-kunst/
20. ‘Capolavori dell’arte europea en de ziel van Europa’, Streven (september 2007) 718-725.
21. ‘Pierre Cuypers: herwonnen status’, Streven (februari 2008) 123-132
22. ‘De Nederlandse Leonardo da Vinci?’, Locus 22/2008. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, 10-12.
23. ‘Martin Heidegger en de geest van Todtnauberg’, Streven (juli 2008) p. 600-610.
24. ‘Pronkhelm uit de Peel. Geen bewijs voor moord of ongeluk’, Geschiedenis Magazine, nr. 6 (september 2008) p. 34-36.
25. ‘Hoe mooi is afschrikwekkend? Matthias Grünewald en ‘de Duitse ziel’’, Locus 23/2008. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 11-20.
26. ‘Lux aeterna. Over de jubileumkerk van Richard Meier in Rome’, Streven (maart 2010), p. 245-255.
27. ‘Identiteit in de Limburgse kunst van het interbellum. De casus Alphons Boosten’,Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg deel LV-2010, p. 136-163 (Maastricht 2010). Ziepdf in Dagblad de Limburger van 11 december 2010.
28. ‘De Mozes van Michelangelo: menselijke toorn of goddelijke extase?’, Locus 27/2010. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 13-18.
29. ‘Martin Heidegger en ‘de geest’ van Todtnauberg’Simulacrum (themanummer Heilige huisjes), jaargang 19, december 2010, p. 42-48.

30. 'Menselijke toorn of de ‘luister van het goddelijk licht’? De Mozes van Michelangelo',Streven (april 2011), p. 332-341.

31. ‘Jean Adams (1899-1970), priester-kunstenaar in Midden-Limburg’, Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 19-20, (2010, verschenen in 2012), p. 359-389.

32. 'De vrijgezellenmachine. Meesterwerk van Marcel Duchamp', Locus 31/2012. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 28-30.

33. 'Het Tetschener Altar: God als het Oneindige Niets', Locus 33/2013. Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 32-37.

34. 'Een wrak op weg naar Golgotha. De verboden kruisweg van Albert Servaes', inLocus 35/2014. Tijdschrift voor studenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, p. 20-25.

35. 'De verboden kruiswegen van Albert Servaes en Aad de Haas', Streven (april 2015) 345-356.

36. 'Architectuur, een verkenning’, in P. Tummers e.a. (red.), Limburg. Een geschiedenis vanaf 1800, Maastricht 2015, 195-239.

37. 'Beeldende kunst in hoofdlijnen', in P. Tummers e.a. (red.), Limburg. Een geschiedenis vanaf 1800, Maastricht 2015, 155-195.

38. Kunst en identiteit in het interbellum. Resultaten onderzoek, intern uitgegeven onderzoeksbundel door studenten van de Open Universiteit, maart 2015; het betreft de redactie.

39. 'Sacraliteit van de leegte? De veldkapel van Peter Zumthor in de Eifel', Streven (juli 2015) 581-590.

40. 'Kessels. Europese kunstenaars uit 'Limburg' in de negentiende eeuw', De Maasgouw 134, 2015 - 3, 110-122.

41. schrijffase: 'Christus als Oud-Javaanse prins. Een intercultureel kunstexperiment door katholieken op Java tijdens het interbellum'.

Ervaring en opleiding

Opleiding

Kunstgeschiedenis en geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen (1973-1981).

 

Promotie KUN 2002: titel diss.: De Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst in Limburg van de twintigste eeuw. (Maastricht, 2002)

Nevenwerkzaamheden

Ik ben lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van het Limburgs Museum in Venlo.

Verder zit ik in de Kunstadviescommissie van de gemeente Peel en Maas.