Prof. dr. Jasper von Grumbkow - Open Universiteit

Hoogleraar Arbeid en Organisatie

Contactgegevens

Prof. dr. Jasper von Grumbkow

jvg

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (wetenschapsgebied Psychologie)

Jasper.vonGrumbkow@ou.nl

http://www.linkedin.com/in/jaspervongrumbkow

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Copied from LinkedIn:

Publicaties

Copied from the "Who is who" list of publications and activities of the employees of the Open University (march 2014):


Finished PhD-research:

1. Socio-economic well-being and behavioral reactions (1989).

2. Rechtvaardigheid van sociale zekerheids-uitkeringen (1990).

3. Collectieve ambitie ontwikkeling (1995).

4. Teacher burnout and self-efficacy: an interpersonal approach (2000).

5. Kritische succesfactoren bij visitatie en kwaliteitsverbetering van P&A-opleidingen: casestudy onderzoek (2003).

6.Trajectbegeleiding: waargenomen kansen: een onderzoek onder werklozen, werkgevers en begeleiders in Belgisch-Limburg (2003).

7. Een vertrouwenskwestie: over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen (2004).

8. Exploring the Missing Wink: Emoticons in Cyberspace (2007).

9. Van Vakgericht naar Competentiegericht statistiekonderwijs (2008).

10.Learning reduces stress? Stress inhibits learning? It depends (2011).

11. Power, procedural fairness & prosocial behavior (2012).

12. Studentenmedezeggenschap in het hoger onderwijs 2012).

13. Selectie en rechtvaardigheidspercepties (2013).


2013

Geenen, B., Proost, K., Schreurs, B., Van Dam, K., & von Grumbkow, J. (2013). What friends tell you about justice: The influence of peer communication on applicant reactions. Journal of Work and Organizational Psychology. 29 (2013) 37-44.


2012

Bernaerts, I., Syroit, J. Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Studentenmedezeggenschap in hogescholen: eigenbelang en het passief kiesrecht. Onderzoek van Onderwijs, dec, 2012, p.60-65.

Geenen, B., Proost, K., Schreurs, B., Van Dam, K., & Von Grumbkow, J. (2012, June). The influence of peer communication on applicants? test anxiety and test motivation: The mediating role of justice expectations. Paper presented at European Network of Selection Researchers, Sheffield, UK.

Bernaerts, I., Syroit, J. Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012). Studentenmedezeggenschap: factoren die van invloed zijn op de participatiebereidheid van studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30,2, 124-138.

Geenen, B., Proost, K. Schreurs, B., van Dijken, M., Derous, E., De Witte, K & von Grumbkow, J. (2012) The influence of general beliefs on the formation of justice expectations: the moderating rol of direct experiences. Career Development International, vol 17, no. 1, 2012, pp. 67-82.

Geenen, B., Proost, K., Van Dijke, Marius, De Witte, K. & von Grumbkow, J. (2012). The role of affect in the relationship between distributive justice expectations and applicants? recommendation and litigation intentions. International Journal of Selection and Assessment, 20, 4, december, p. 403-413.

Bernaerts, I., Syroit, J. Soetens, B., & von Grumbkow, J. (2012) Eigenbelang en het gebruik van het passief en actief kiesrecht bij hogeschoolstudenten. Pedagogische StudiŽn. 89,3,,127-143.

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Syroit, J., & von Grumbkow, J. (Resubmitted after minor changes). Lifting the lid of workplace learning opportunities: Psychometric properties and exploration of a generic scale for workplace learning potential.

Taverniers, J., Syroit, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (Submitted). Learning and strain: A longitudinal study on the effects of control and qualitative job demands in a multi-profession sample.

Grumbkow, J. von, K. van Dam, J. Hendriks, R. van Hezewijk (2012) Voorwoord redactie. Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109) p. 9-12.

Grumbkow, J. von & A. Herst (2012): De hoogleraarstoga: adviezen bij het verwerven en gebruiken van een toga. In: Grumbkow, J. von, et al (Red).Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109) p.279-294.

Grumbkow, J. von (2012): Herinneringen aan Jef Syroit als medewerker van de Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie (1974-1990) In: Grumbkow, J. von, et al (Red):Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109) p.317-354.

Grumbkow, J. von (2012): Frairness en vrolijkheid: in het spoor van Jef Syroit via Sint-Michiels over Leuven naar Heerlen. In: Grumbkow, J. von, et al (Red):Fairness en vrolijkheid: Liber amicorum voor prof. dr. Jef Syroit. Heerlen (ISBN 9789491465109) p.355-392.


2011

Bernaerts, I., Syroit, J., Soetens, B en Grumbkow, J. von (2011) Studentenmedezeggenschap: eigenbelang en het actief kiesrecht. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, november-december 2011, 2, p. 108-116.

Proost, K., Segers-Noij, M., van Dijke, M., Derous, E., von Grumbkow, J.(2011). Angry Applicants: A Sample of Prison Guard Applicants in Belgium. Proceedings of the 26Society of Industrial and Organizational Psychology; Chicago; 14-16 April 2011.

Proost, K., Segers-Noij, M., van Dijke, M., Derous, E., & von Grumbkow, J. (April, 2011). Angry applicants: A sample of prison guard applicants in Belgium. In T.N. Bauer & A.B. Costa (Chairs), Viewpoints on applicant reactions around the globe: Belgium, Greece, United States, and Vietnam. Symposium conducted at the 32the Stress and Anxiety Research Society Conference, Chicago, MA.

Segers-Noij, M., Proost, K., Van Dijke, M., & von Grumbkow, J. (2010, November). Angry applicants: The influence of procedural and distributive justice perceptions and the moderating role of test anxiety. Paper presented at the WAOP-conference, Brussels, Belgium.

Geenen, B., Proost, K., van Dijke, M., & von Grumbkow, J. (2011, June). Distributive justice expectations eliciting recommendation or litigation intentions: The role of applicants? affective state. Paper presented at the Eawop Small Group Meeting Selection-Assessment, Athens, Greek.

Bakker, E., Giesbertz, W., Grumbkow, J. von , & Houtmans, T (Red.) (2011) Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. 

Liber Amicorum voor dr. Hans van Buuren. Heerlen: Open Universiteit (248 p.).

Bakker, E., Giesbertz, W., Grumbkow, J. von , & Houtmans, T . (2011) Ter inleiding. In: Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. Heerlen: Open Universiteit, p. 9 - 11.

Grumbkow, J. von. (2011). Van onrustig Utrecht naar de Open Universiteit: kleine geschiedenis van Hans van Buuren. In: Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. Heerlen: Open Universiteit, p. 13 - 36 .

Grumbkow, J. von. (2011). Improviseren en voor de muziek uitlopen op de Open Universiteit: kleine geschiedenis van Hans van Buuren. In: Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. Heerlen: Open Universiteit, p. 37 - 66 .

Taverniers, J., Smeets, T., Lo Bue, S., Syroit, J., Van Ruysseveldt, J., Pattyn, N., & von Grumbkow, J. (2011). Visuo-spatial path learning, stress, and cortisol secretion following military cadets? first parachute jump: The effect of increasing learning complexity. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 11, 332-343.

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Syroit, J., & von Grumbkow, J. (2011). Lifting the lid of the workplace learning black box: Psychometric properties and longitudinal exploration of a generic workplace learning scale. (Resubmitted after minor changes).

Taverniers, J., Smeets, T., Van Ruysseveldt, J., Syroit, J., & von Grumbkow, J. (2011). The risk of being shot at: Stress, cortisol secretion, and their impact on memory and perceived learning during reality-based practice for armed officers. International Journal of Stress Management. 18, 113-132.

Taverniers, J., Syroit, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2011). Learning and strain: A longitudinal study on the effects of control and qualitative job demands in a multi-profession sample. (Submitted).

Grumbkow, J. von (2011). Lezing over Stress, cortisol en korte termijngeheugen. Casa Atrari, Valkenburg, 16 maart 2011. 2010

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2010)."Multiple mediation analyses and the path processes between stress and learning: A methodological contribution to an emerging field". Poster presentation at the EARLI SIG 22 conference. June 3 to 5, 2010, ZŁrich, Switzerland & Abstract publication: EARLI SIG 22 - Neuroscience and Education. doi: 10.3389/conf.fnins.2010.11.00021.. 

Taverniers, J., Syroit, J. , & Grumbkow, J. von (2010). Who Learns More? Or, Variety Still Seems to Be the Spice of Life! WAOP-Conference, November 19th Brussels, Belgium.

Taverniers, J., Smeets, T., Van Ruysseveldt, J., Syroit, J., & von Grumbkow, J. (2010 ). The risk of being shot at: Stress, cortisol secretion, and their impact on memory and learning during reality-based practice for armed officers. International Journal of Stress Management, 18, 113-132.

Bos, F, van den, Grumbkow, J. von, & Herst, A. (2010). Gebrekkige besluitvorming bij het nemen van beslissingen door gemeenteraden.In: D.W. Feenstra et al (Red.): Wat is waarde. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen p. 57-67 

Geenen, B., Proost, K., Dijke, M. van, Grumbkow, J. von (in preparation) The Role of Affect in the Relationship between Distributive Justice Expectations and Applicants? Recommendation and Litigation Intentions

Geenen, B., Proost, K., Dijke, M. van, Scheurs, B., 

Mechteld Segers-Noij, M. , Proost, K., Dijke, M. van., & Grumbkow, J. von (2010). Boze Sollicitanten: Invloed van Procedurele en Distributieve Rechtvaardigheidspercepties 

en de Modererende Rol van Faalangst. WAOP-Conference, November 19th Brussels, Belgium.

Grumbkow, J. von (2010). Lezing Experimenteel onderzoek naar stress en het functioneren van het geheugen Heerlen: Rotary, 17 december 2010.

Grumbkow, J. von (2010) Kleine zelfhelpgids voor de hoogleraar aan deze universiteit. Openbare les . Heerlen: Open universiteit. (Download: www.vongrumbkow.nl)

Taverniers J, Ruysseveldt JV and Grumbkow Jv (2010). Multiple Mediation Analysis and the Path Processes between Stress and Learning: A Methodological Contribution to an Emerging Field . Conference Abstract: EARLI SIG22 - Neuroscience and Education. doi: 10.3389/conf.fnins.2010.11.00021 

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T., & von Grumbkow, J. (2010). High-intensity stress elicits robust cortisol increases, and impairs working memory and visuo-spatial declarative memory in Special Forces candidates: A field experiment. Stress, 13(4), 323-333.

"High-intensity stress impairs working memory in Special Forces candidates: The case of stress and learning in high-reliability professions." Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T. & von Grumbkow, J. Paper presentation at the WAOP-conference. November 5, 2009, Amsterdam, the Netherlands.


2009

Geenen, B., Proost, K., Dijke, M., Schreurs, B, & von Grumbkow, J. (2009). Antecedents of Applicants? Justice Expectations: The Importance of Direct Experiences and General Beliefs. Amsterdam: Waop-congres, 5 november. 

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T. & von Grumbkow, J. (2009). High-intensity Stress Impairs Working Memory in Special Forces Candidates: The Case of Stress and Learning in High ReliabilitynProfessions." Paper presentation at the WAOP-conference, November 5th 2009, Amsterdam, the Netherlands.

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2009). How do organizational changes affect your sense of job insecurity and what are the outcomes? A longitudinal multi-groups analysis. Paper presented during the 14th European Congress on Work and Organizational Psychology (EAWOP), 13-16 May 2009. Spain, Santiago de Compostela.


Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (2009). Poster presentation ?Learning Reduces Stress, stress Inhibits Learning? at the NELLL kick-off meeting. 29 September 2008, Heerlen, the Netherlands.

Grumbkow, J. von, & VŲllink, T. (2009). Organisatiestrategie en strategische selectie. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 10-30.

Houtmans, T. & Grumbkow, J. von. (2009). Psychologische tests: capaciteitentests en persoonlijkheidstest. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 160-177.

Houtmans, T. & Grumbkow, J. von. (2009). Psychologische tests ter discussie. In: M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, p. 178-193.

Bernaerts, I., Grumbkow, J. von., & Syroit, J. (2009). Exerting power in schools. Factors that influence students' willingness to participate in school councils. Paper presentation at the bi-annual conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Santiago de Compostella, Spain. 


2008

Derks, D., Bos, A. E. R., & Grumbkow, J. von (2008). Emoticons and online message interpretation. Social Science Computer Review.

Derks, D., Bos, A. E. R., & Von Grumbkow, J. (2008). Emoticons in computer-mediated communication: social motives and social context. Cyberpsychology and Behavior, 11, 99-101.

Syroit, J. & Grumbkow, J. von. (2008). Enhancing diversity through fair traitment of underpriviliged groups and their prospective employers. International Society for Justice Research, 12th Biennial Conference, august 14-17, Adelaide, Australia.

Taverniers, J., Grumbkow, J. von. & Ruysseveldt, J,. Van (2008). Learning reduces stress, stress inhibits learning. Presentation at the WAOP-conference te Heerlen, 21 november.

Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J. & von Grumbkow, J. (2008). Learning Reduces Stress, Stress Inhibits Learning". Poster presentation at the NELLL kick-off meeting. September 29th 2008, Heerlen, The Netherlands. (http://www.ou.nl/Docs/Expertise/NELLL/publicaties/John%20Taverniers.pdf).


2007

Grumbkow, J. von, Ramaekers, E., & Syroit, J. (2007). Section par des employeurs de client de parcours d'insertion faibles et qualitť du contact avec l'organisateur du parcours d'insertion. Revue Belge de Securitť Sociale, 2007, 49, 1, 185-210.

Derks, D., Bos, A. E. R., & von Grumbkow, J. (2007). Emoticons and social interaction on the internet: The importance of social context. Computers in Human Behavior, Volume 23, Issue 1 , January p. 842-849.

Syroit, J., Grumbkow, J.von., & Ramaekers. E. (2007) Vertrouwen in kansen van kansengroepen: een onderzoek onder werkzoekenden en werkgevers naar de waargenomen kansen op de arbeidsmarkt. In: S. Prins, S.Schruijer, J. Verboven & K. De Witte (red.). Diversiteit en vertrouwen in sociale systemen. Leuven: Lannoo, p. 211-230.

Bernaerts, I., & Grumbkow, J. von (2007). Medezeggenschap als student of als cliŽnt> Psychologos: Kwartaaltijdschrift Belgische Federatie van Psychologen, 22, 4, 8-10. 

Grumbkow, J. von (2007). Methodiek van trajectbegeleiding. Lezing. Genk (BelgiŽ): Studiedag ATB-Limburg VZW (19 maart 2007).

Grumbkow, J. von, Ramaekers, E., & Syroit, J. (2007). Selectie van zwakke trajectcliŽnten door werkgevers en de kwaliteit van het contact met de trajectorganisatie. Belgische Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (vertaling van von Grumbkow et al, 2007, 49, 1, 195-218).


2006

Nauta, N., Weel, A., Overzier, P., & Grumbkow, J. von. (2006). The effects of a joint vocational training programme for GP- and OHP trainees. Medical Education, 40:980-986.

Bormann-Rutte, A. J. M., Grumbkow, J. von, & Herst, A.C.C. (2006). De controller als rots in de ERP-branding. MAB: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, december, 629-634.

Grumbkow, J. von., & Ramaekers, E. (2006). Activering van werklozen door inspraak in opleidingsmodules: vraaggestuurd en cliŽntgericht werken. Gids op Maatschappelijk gebied, 1:40-47.

Grumbkow, J. von. (2006). Sociale dilemma's van duurzame ontwikkeling: over begeerte, macht, competitie en het leger van ongeborenen. In: R. van Dam-Mieras., & B. Beusmans. (Red.). Natuurlijk ondernemen, kompas op de toekomst (pp. 46-62). Heerlen: Uitgeverij Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Grumbkow, J. von. (2006). Illustraties uit de geschiedenis van de personeelsselectie: traditie, pragmatisme en gezond verstand. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 12-35.

Grumbkow, J. von. (2006). Uit de geschiedenis van de personeelsselectie: pragmatisch gebruik van selectietests. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 35-57.

Grumbkow, J. von. (2006). Ontwikkelingen uit geschiedenis van de personeelsselectie: de kwaliteit van de personeelsselectie. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 58-79.

Grumbkow, J. von. (2006). De wetenschappelijke bedrijfsvoering (scientific management): personeelsselectie met de stopwatch. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 80-105.

Grumbkow, J. von. (2006). Naar grootschalige toepassing van selectietests in de geschiedenis van de selectietests. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 106-123.

Grumbkow, J. von. (2006). De selectieactiviteiten van de Dr. Bos-Stichting, het Centraal Zielkundig Beroepskantoor en het Psychotechnisch laboratorium van Philips. In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 124-143. 

Grumbkow, J. von. (2006). Selectiebureaus als bakens in de geschiedenis van de personeelsselectie.Het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP), het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie (LTP), en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). In: Dijke, M. van, & Syroit, J. Selectiepsychologie: selectie en assessment. Heerlen: Open Universiteit, p. 144-167.


2005

Grumbkow, J. von, Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005). Betrokkenheid voor de leerlingenraad: stemmers en niet-stemmers vergeleken. Caleidoscoop, 17e jaargang, nr. 5, p. 24-27.

Nauta, A.,P., von Grumbkow, J., Amstel, R., J., van, Venema. A., Anema, J.,R. en Overzier, P., M. (2005). Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren. In: TSG: Tijdschrift Gezondheidswetenschappen,83, 5, 279-285.

Grumbkow, J. von., Bernaerts, I., & Syroit, J. (2005) Inspraak en participatie essentieel voor schoolburgerschap. In: Welwijs 2005,16,2,7-11.

Bormann, P., Grumbkow, J. von., & Herst, A. (2005) ERP leads to ambiguity about the controller?s future roles: An economic-psychological analysis. Paper presented to the Annual Congress GŲteborg (Sweden) of the European Accounting Association, May 18-20-2005.

Bormann, P., Grumbkow, J. von., & Herst, A. (20

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

Work and organisational psychologist