Mariette Ackermans - Poulussen - Open Universiteit

Onderwijsadviseur

Contactgegevens

Mariette Ackermans - Poulussen

mak

Gemeenschappelijke serviceorganisatie (Markt en studentcommunicatie)

Mariette.Ackermans-Poulussen@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

geven van studieadvies en tips als studenten/belangstellenden daarom vragen;
geven van een voorindicatie m.b.t. te verwachten vrijstelling en toelating, eventueel in overleg met de faculteit;
opstellen en afgeven van individuele regelingen voor en aan studenten op verzoek van en namens de faculteit;
studenten motiveren tot (her-)start van de studie en in voorkomende gevallen doen van een voorstel voor inpassing eerder behaalde OU-studieresultaten aan de faculteit;
meedenken met de faculteit over op te stellen overgangsmaatregelen, uitvoeringsregels t.b.v. het Onderwijs- en examenreglement;
signaleren van knelpunten aan de faculteit, die optreden als gevolg van gewijzigde regelgeving en/of wijzigingen in de programmering;