Dr. Martijn van der Burg - Open Universiteit

Universitair docent

Contactgegevens

Dr. Martijn van der Burg

mbg

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Martijn.vanderBurg@ou.nl

http://www.linkedin.com/pub/martijn-van-der-burg/62/a02/233

[https://ou-nl.academia.edu/MartijnvanderBurg]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Cultuurwetenschappen en historisch onderzoek in de breedste zin van het woord (sociale geschiedenis, rechtsgeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis, transfer studies, etc.)


Onderzoek

Mijn overkoepelende onderzoeksgebied is de geschiedenis van staatsvorming en nationaal denken. Onderzoek naar het ontstaan van moderne staten en nationalisme zijn onverminderd actueel. Historisch onderzoek kan zich richten op bepaalde personen, op instellingen of op bredere intellectuele stromingen. Binnen mijn onderzoek zijn enkele zwaartepunten te onderscheiden.

 
Zwaartepunt 'Revolutie en Restauratie: de Revoluties, Napoleon en hun erfenis, ca. 1780-1830'

De revoluties van de late 18e eeuw zetten in Europa ? maar ook daarbuiten ? de maatschappelijke verhoudingen op hun kop. De transitie naar een nieuwe samenlevingsvorm ging gepaard met botsingen tussen traditie en moderniteit. Napoleontisch Europa werd gekenmerkt door de wens van de keizer om alle lokale diversiteit te vervangen door uniforme structuren naar Frans voorbeeld. In de praktijk bleek het echter veel lastiger. Onderzoek naar lokale instellingen en personen kan veel zeggen over het keizerrijk in zijn totaliteit. Nadien moesten restauratievorsten en ?regeringen besluiten hoe zij wilde omgaan met deze erfenis: behouden, verwerpen of iets daar tussenin?

Bestudeerde casussen:

?Ontwikkeling van moderne staatsinstellingen, zoals lokaal bestuur, gendarmerie of politie
?Contextualiserend/interpretatief biografisch onderzoek naar sleutelfiguren
?Revoluties in de overzeese gebiedsdelen 
 

Zwaartepunt 'Comparatieve en transnationale geschiedenis' 

Vergelijkende geschiedenis en transnationale geschiedenis zetten ontwikkelingen in één land (nationale ontwikkelingen) in een ander daglicht. Vergelijkingen kunnen diachroon (door de tijd heen) zijn of synchroon (gelijktijdig). Transnationale geschiedenis kijkt naar grensoverschrijdende processen (zoals cultuurtransfer of histoire croisée). Door te vergelijken of in te gaan op wederkerige relaties kan een onderzoeksobject op een nieuwe wijze benaderd worden. Het combineren van theorievorming en empirisch onderzoek draagt bij aan nieuwe inzichten ? bijvoorbeeld op het gebied van de bovenstaande onderzoeksthema?s (staats- en natievorming en de revolutionair-napoleontische tijd).

Casussen:

?Vergelijking verschillende revoluties in de periode ca. 1790-1800

?De mondiale export van nationale instituties

?Koloniale hervormingen als een grensoverschrijdend proces

?Omwentelingen, zoals '1795', '1813' en '1848' als een vervlochten proces


Publicaties

 1. ?Cultural and Legal Transfer in Napoleonic Europe. The Codification of Civil Law as a Cross-national Process?, Comparative Legal History (2015) afl. 1.
 2. ?The Age of Revolutions at the Cape of Good Hope, 1780-1830: Contradictions and Connections?, Journal of Colonialism and Colonial History 15 (2015) afl. 2.
 3. ?Uwe Jens Lornsen? in: Joep Leerssen en Jan Rock ed., Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Amsterdam/Chicago: Amsterdam University Press/Chicago University Press, online 2015/in print: 2016).
 4. ?La police napoléonienne dans les départements néerlandais : entre tradition et modernité (1795-1820)?, in François Antoine e.a. ed., L?Empire napoléonien. Une expérience européenne? (Parijs: Éditions Armand Colin, 2014).
 5. ?Burgemeester in oorlogstijd: Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt?, in Peter van Dam, Bram Mellink en Jouke Turpijn ed., Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1795 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014) 113-135.
 6. ?The Napoleonic Wars?, in Kenneth E. Hendrickson and Glenn Sanford ed., Encyclopedia of the Industrial Revolution in World History vol. 1 (New York: Scarecrow Press, 2014).
 7. ?De Belgische neutraliteit aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog: ?het sacrosancte evenwicht der machten??, LOCUS 33 (2014) afl. 2.
 8.  ?The Dutch case: the Kingdom of Holland and the imperial departments?, in Michael Broers, Peter Hicks and Agustin Guimerá ed., The Napoleonic Empire and the New European Political Culture (Houndsmills: Pallgrave Macmillan, 2012) 100-111. Co-auteur: Matthijs Lok.
 9. ?The Dutch financial system between public and private interests: urban debt, 1500-1700?, in: J.I. Andrés Ucendo and M. Limberger eds., Taxation and debt in the early modern city (London: Pickering & Chatto, 2012) 149-165. Co-auteur: Manon van der Heijden.
 10. ??Une nation naturellement si studieuse?. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten in de napoleontische tijd?, in L.J. Dorsmans en P.J. Knegtmans ed., Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 (Hilversum, 2012) 13-28.
 11.  ?De integratie van Kaap de Goede Hoop in het Britse rijk, ca. 1795-1825?, Pro Memorie 13 (2011) 345-359.
 12. ?Los Países Bajos bajo el dominio napoleónico: ¿nuevo régimen o restablecimiento del viejo orden??, in: M. Broers, A. Guimerá and P. Hicks eds., El Imperio Napoleónico y la nueva cultura política europea (Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitutionales, 2011) 131-145. Co-auteur: Matthijs Lok
 13. ?Transforming the Dutch Republic into the Kingdom of Holland: the Netherlands between Republicanism and Monarchy (1795-1815)?, European Review of History 17 (2010) 151-170.
 14. ?L?école primaire dans le royaume de Hollande et durant l?annexion (1806-1813)? in: Annie Jourdan ed., Louis Bonaparte, roi de Hollande (Paris: Éditions Nouveau Monde, 2010) 185-197.
 15. ?Meerman, Johan (1753-1815)? in: Jos Gabriëls ed., Biografisch Woordenboek van Nederland [http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN] (2010)
 16. Serving the urban community. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800 (Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2009) 285 pp. Co-redacteurs: Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk en Griet Vermeesch.
 17. Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-1813 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2009) 352 pp. [herziene handelsuitgave van dissertatie]
 18. ?Law enforcement in Amsterdam: between tradition and modernization (1500-1820)? in: Manon van der Heijden et al. eds., Serving the urban community. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800 (Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2009) 217-241.
 19. ?Introduction. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800? in: Manon van der Heijden et al. eds., Serving the urban community. The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800 (Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2009) 7-20. Co-auteurs: Manon van der Heijden, Elise van Nederveen Meerkerk en Griet Vermeesch.
 20. ?Het kleine vaderland. Het gezin en de staat in de Code civil des Français (1804)?, Historica: vrouwen- en gendergeschiedenis 32 (2009) afl. 2, 19-24.
 21. ?Transferts culturels franco-bataves et formation de l?Etat à l?époque napoléonienne?, in: Geschichte.transnational : Fachforum zur Geschichte des kulturellen Transfers und der transnationalen Verflechtungen in Europa und der Welt. 12-11-2008, 12 pp.
 22. ?Constructie van het Koninkrijk Holland?, in: Karina Meeuwse, Lodewijk Napoleon: de Hollandse jaren. Een reis door het leven van onze eerste koning (Amsterdam, 2008) 37-38.
 23. Nederland onder Franse invloed. Cultuurtransfer en staatsvorming in de napoleontische tijd, 1799-1813. Universiteit van Amsterdam, 10 oktober 2007. 320 pp. Promotores: mw.dr. Annie Jourdan en prof.dr. Joep Leerssen.
 24. ?Citoyenneté et droit civil : étude comparative entre la France et les Pays-Bas? in: Raymonde Monnier (ed.), Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française : actes du colloque international de Vizille 24 et 25 septembre 2004 (Paris: Société des études robespierristes, 2006) 41-51.
 25. ?Hommes nouveaux. De Franse Revolutie tussen utopie en realiteit?, Groniek Historisch Tijdschrift 175 (2007) 177-190.
 26.  ??Quelque chose à imiter?. Koning Lodewijk en het nationaal lager onderwijs?, De Negentiende Eeuw 30 (2006) 219-229.
 27. ?Van stadsuniversiteit tot école secondaire. De Utrechtse Academie onder Napoleon?, Oud-Utrecht: tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht 79 (2006) 91-96.
 28. ?De Ware Hollander? Het nationale cultuurbeleid van koning Lodewijk Napoleon?, Skript: historisch t?dschrift 28 (2006) 4-17. Co-auteur: Karin Hoogeland.
 29. ??????????? ???????. Kruisverbanden tussen Rusland en het Westen? in: Cultural Transfer: Rusland en Europa vanaf 1650 (Amsterdam: Huizinga Instituut, 2006) 52-59.
 30. ?Oorsprong van de constitutionele monarchie?, Geschiedenis Magazine 41: 3 (2006) 29-32.
 31. ?La Révolution, Napoléon et les élites patriotes bataves : un même combat ? ? in: Thierry Lentz ed., Napoléon et l?Europe. Regards sur une politique (Paris: Fayard, 2005) 226-257. Co-auteur: Annie Jourdan.
 32. ?Lodewijk Napoleon en het ontstaan van het Koninkrijk Holland?, Geschiedenis Magazine 41: 3 (2006) 14-21.
 33. ?Renteniers and the recovery of Amsterdam?s credit (1578-1602)?, in: M. Boone, K. Davids and P. Janssens (eds.), Urban public debts : Urban government and the market for annuities in Western Europe (14th-18th centuries) (Turnhout: Brepols, 2003) 197-218. Co-auteur: Marjolein ?t Hart.
 34. ?Burgers en bestuurders. Rotterdams stadsfinanciën in de tweede helft van de zeventiende eeuw?, Rotterdams Jaarboekje X.1 (2003) 106-130.

 

 

 

Ervaring en opleiding

Opleiding