Prof. dr. Marie-Jose Enders - Open Universiteit

Bijzonder Hoogleraar

Contactgegevens

Prof. dr. Marie-Jose Enders

men

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Marie-Jose.Enders@ou.nl

https://www.facebook.com/mariejose.endersslegers.9

https://www.linkedin.com/hp/?dnr=pLkFZ6mnjXQrxMGdmyHdQFbnUnDTOj8wp9-

marie.jose.enders.slegers

[http://medewerker.ou.nl/web/ou/videobank#!production/zqrHX2B]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

 

klinische en gezondheidspsychologie
mens-dierrelaties
effecten van AAI (Animal Assisted Interventions)
Relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling

 
 
     
 
   

Onderzoek


PAWS: project bij KNGF honden in gezinnen met autisme ( sinds 2012)
Veteranenhonden: KNGF pas opgestart
projecten promovendi in ouderenzorg, adolescentenzorg, bij volwassen autisten, kinderen met Downsyndroom en kinderen met autisme, fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van de band tussen mens en dier, psychopathie en de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Publicaties

1992 - heden

Enders-Slegers, M.J. (1992). Do companion animals enhance the quality of life of the elderly. Conferencebook 5e International Conference on Human-Animal Interactions, Montreal Canada.

Enders-Slegers, M.J. (1993). Investigation of the meaning for the elderly of a relationship with companion animals, in Hicks, E.K. (Ed.). Science and the human-animal relationship. Proceedings of the International Conference on Science and the Human-Animal Relationship. Siswo Publication 374, pp. 229-235. Amsterdam, the Netherlands.

Enders-Slegers, M.J. (1993). Ouderen, kwaliteit van leven en gezelschapsdieren. In ?Ouder worden ?93?, pp. 662-666. Utrecht, NIZW.

Enders-Slegers, M.J. Pilotstudie: Bedeutung von Heimtieren im Kontext eines geriatrischen Pflegeheims, pp. 17-18; in Gerocare Newsletter 7/97.

Enders-Slegers, M.J. Pilot study: The significance of pets within a geriatric nursing home, pp. 28-29; in Gerocare Newsletter 7/97.

Enders-Slegers, M.J. Etude pilote: R˘le des animaux dans un centre de soins gÚriatriques, pp. 38-39 ; in Gerocare Newsletter 7/97.

Enders-Slegers, M.J., Beenackers, F.C.A.A., en Beenackers, M.S.C.C. (1998) Huisdieren in de psychogeriatrie: zorgvernieuwing, zorgverzwaring, zorgverlichting? Hoofdstuk 16.082. ?Ouder worden ?98?. Utrecht: Nederlands Instituut voor Gerontologie.

Enders-Slegers, M.J. (2000). The meaning of companion animals: qualitative analysis of the life histories of elderly cat and dog owners. In: Companion Animals & Us. A.L. Podberscek, E.S. Paul, & J.A. Serpell (Eds.), pp. 237-256. Cambridge, University Press, U.K.

Enders-Slegers, J.M.P. (2000). Een leven lang goed gezelschap. Empirisch onderzoek naar de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van ouderen (Proefschrift University Utrecht, ISBN 90-393-2550-2).

Elings, M., Hassink, J., Spies, H., Enders-Slegers, M.J. (2004) . Boer, zorg dat je boer blijft: een onderzoek naar de specifieke waarden van een bedrijfsmatige zorgboerderij.Wageningen, Wetenschapswinkel UR. ISBN 906754812X.

Enders-Slegers, M.J. (2005). Bezoeken van zorgdierteams: Effecten van belevingsgerichte activiteiten voor dementerende ouderen. Conferencebook Geriatriedagen, pp. 24, 25.

Enders-Slegers, M.J. (2006). Alleen, maar niet eenzaam. De rol van gezelschapsdieren in het leven van ouderen. In: Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij. Jaargang 8/ 2, pp. 36-40.

Bruin, S.R., De, Oosting, S.J., Enders-Slegers, M.J., Schols, J.M.G.A., Zijpp, A.J., Van Der, (2006). Effect of green care farms on quality of life of demented elderly, Wageningen, University and Research Center Publications.

Enders-Slegers, M.J. & Oijen, van L. (2006) . The benefits of the presence of companion animals: theoretical and practical aspects of animal assisted activities in psycho-geriatric nursing homes and in institutions for the mentally handicapped. Vienna, Tiere als Therapie, 2. Jahrgang, 2006, Heft 2, pp. 13-17.

Enders-Slegers, M.J. (2007). Resident and/or visiting companion animals in institutions for the elderly. Is there a difference in beneficial effects? Abstract book 11th International Conference on Human-Animal Interactions. IAHAIO 2007, Tokyo.

Enders-Slegers, M.J. (2007). Vulnerable children and caring dogs: visiting dogs and the wellbeing of children with physical/mental disabilities and/or psychiatric problems. Abstract book 11th International Conference on Human-Animal Interactions. IAHAIO 2007, Tokyo.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Een beestenboel in de Nederlandse zorg- en verpleeginstellingen? Ervaringen en onderzoeksresultaten met dieren in de zorg in Nederland. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie. Juni 2008, pp. 28-33.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Therapeutic farming or therapy on a farm? in: Proceedings of the Community of Practice, Farming for Health, J.Dessein, ed. (2008). Gent, Belgium, pp. 37?45; ISBN 978 90 81100762.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Rapportage onderzoek belevingstuinen in de ouderenzorg. Rapport in opdracht Stichting Groenzorg, Universiteit Utrecht.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Changes in social-emotional behaviour and in attention span during animal assisted activities with children with psychiatric problems, living in a residential setting. International Journal of Psychology, vol. 43. Issue 3/4/June/August, pp. 371, 372 2008 ISSN 00 20-7594. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany July 20-25, 2008.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Enhancing emotional wellbeing and physical activities with animal assisted interventions with mentally handicapped elderly. International Journal of Psychology, vol. 43. Issue 3/4/June/August, pp. 371, 372 2008. ISSN 00 20-7594. Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany July 20-25, 2008.

Enders-Slegers, M.J. (2008). Challenges and solutions of researching and implementing Animal-Assisted Intervention programs in Psychiatry. Tiere Als Therapie, Vienna, 3.Jahrgang, 2008 Heft 3, pp. 118-119.

De Bruin, S.R., Oosting, S.J., Enders-Slegers, J.M.P., Van der Zijpp, A.J., Schols, J.M.G.A. (2008). Effect dagverzorging op zorgboerderijen op dementerende ouderen, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Congresbijlage 9e Nationaal Congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie "Langer leven in de Nederlandse samenleving: De nationale uitdaging", 39: p.10.

Enders-Slegers, M.J., Janssen,M.A. 2009. Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, Amsterdam, Stichting Dierzijn, 2009. ISBN 978-90-813905.

Enders-Slegers, M.J. Dierenmishandeling: een signaal voor huiselijk geweld?
JustitiŰle verkenningen, jrg. 35, nr. 7, 2009, pp. 53-p 68.

De Bruin S.R., Oosting S.J, Tobi H, Steenstra F.A., Enders-Slegers, M.J., Van der Zijpp A.J., Schols J.M.G.A. (2009). Effects of green care farms on elderly people with dementia, The Journal of Nutrition, Health & Aging, Abstract book of 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, 5-9 July, Paris, France, p. 346.

Eindrapport KNGF eindevaluatie Autismegeleidehonden 2010 (interne publicatie KNGF).

De Bruin, S.R, Oosting, S.J, Enders-Slegers, J.M.P., Van der Zijpp, A.J. en Schols , J.M.G.A. (2010). The concept of green care farms for demented elderly: an integrative framework. Dementia: the International Journal of Social Research and Practice, 9(1): pp.79-128.

De Bruin, S.R., Oosting, S.J., Tobi, H., Enders-Slegers ,J.M.P., Van der Zijpp, A.J en Schols J.M.G.A. (2012) Comparing day care at green care farms and at regular day care facilities with regard to their effects on functional performance of community-dwelling older people with dementia.
Dementia: the International Journal of Social Research and Practice, 9 (4) pp. 503-519.

Garnier, W. & Enders-Slegers, M.J. (2012). Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Zwolle: Kadera, aanpak huiselijk geweld.

De Bruin S.R., Oosting, S.J., Enders-Slegers, M.J., Schols J.M.G.A. (2012). Farming for Health. Exploring the benefits of green care farms for dementia patients in the Netherlands. In: Transforming the quality of life for people with dementia through contact with the natural world. Fresh air on my face, Gilliard, J. and Marshall, M. (eds.). Jessica Kingsley Publishers: London and Philadelphia. pp. 71-84.

Berget, B., Pedersen, I., Enders-Slegers, M.J., Beetz, A., Scholl, S. & Kovacs, G. (2013)
Benefits of animal ?assisted interventions for different target groups in a Green care context.
Chapter 6 in: Gallis, C (editor) Green Care: for Human Therapy, Social Innovation, Rural Economy and Education.

Hauge, H., Kvalem, I.L., Berget, B., Enders-Slegers, M.J., Braastad, B. (2013). Equine-assisted activities and the impact on perceived social support, self-esteem and self-efficacy among adolescents - an intervention study, International Journal of Adolescence and Youth, 2013.

Enders-Slegers, M.J. (2013). Antrozoologie (over) leven met dieren. Oratie Open Universiteit, ISBN 978 9491825118.

Schreuder, E., Rijnders, M., Vaandrager, L., Hassink, J., Enders-Slegers, M.J., Kennedy, L. (2014). Exploring salutogenic mechanisms of an outdoor experiential learming programme on youth care farms in the Netherlands: untapped potential? International Journal of Adolescence and Youth, 19:2, 139-152, DOI: 10.1080/02673843.2014.896267

Griffioen, R. & Enders-Slegers, M.J., ( 2014)
The Effect of Dolphin-Assisted Therapy on the Cognitive and Social Development of Children with Down Syndrome, ANTHROZOÍS, Volume 27, Issue 4, PP. 569?580

Hilde Hauge, Ingela L. Kvalem, Marie-JosÚ Enders-Slegers, Bente Berget & Bjarne O. Braastad (2015) Persistence during Tasks with Horses in Relation to Social Support, General Self-efficacy and Self-esteem in Adolescents, Anthrozo÷s: A multidisciplinary journal of the interactions of people and animals, 28:2, 333-347

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/08927936.2015

Eshuis, J., Enders-Slegers, M.J., Verheggen, T. Anthrozoology in the Netherlands: Connecting Science and Practice, (2015). In: Companion Animals in Everyday Life. Situating Human-Animal Engagement within Cultures. 27-43.  Ed. Pregowski, M.P. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-59571-3

Enders-Slegers, M.J.; Verheggen, T., Eshuis, J. (2015). Awareness can change a Society: The link between Animal abuse and domestic violence in the Netherlands. In: Companion Animals in Everyday Life. Situating Human-Animal Engagement within Cultures. 251-267. Ed. Pregowski, M.P. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-59571-3

Enders-Slegers, M. J. (2016). Hoe huisdieren ons kunnen helpen bij ?active ageing?. Langer actief en gezond met een hond. Geron. Tijdschrift over Ouder Worden & Samenleving, 18(3), 4?8.

Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M. J., Joranson, N., Calogiuri, G., & Ihlebaek, C. (2016). Differences in quality of life in home-dwelling persons and nursing home residents with dementia - a cross-sectional study. BMC Geriatrics, 16(1), 134?137. http://doi.org/10.1186/s12877-016-0312-4 [doi]

Schuurmans, L., Enders-Slegers, M.-J., Verheggen, T., & Schols, J. (2016). Animal-Assisted Interventions in Dutch Nursing Homes: A Survey. Journal of the American Medical Directors Association. http://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.03.015

Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M.-J., & IhlebŠk, C. (2016). Effect of animal-assisted activity on balance and quality of life in home-dwelling persons with dementia. Geriatric Nursing, 1?8. http://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.04.002

Olsen, C., Pedersen, I., Bergland, A., Enders-Slegers, M.-J., Patil, G., & Ihlebaek, C. (2016). Effect of animal-assisted interventions on depression, agitation and quality of life in nursing home residents suffering from cognitive impairment or dementia: a cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, (March), n/a-n/a. http://doi.org/10.1002/gps.4436

Martens, P., Enders-Slegers, M.-J., & Walker, J. K. (2016). The Emotional Lives of Companion Animals: Attachment and Subjective Claims by Owners of Cats and Dogs. Anthrozo÷s, 29(1), 73?88. http://doi.org/10.1080/08927936.2015.1075299

Wijker C.,Spek,A., Leontjevas R., Verheggen T., Enders-Slegers, M.J., (2017). The effectiveness of Animal Assisted Therapy in Adults with Autism Spectrum Disorder: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Autisme - Open Access 7: 221.doi 10.4172/2165-7890.1000221 p. 5-8

Verheggen, T., Enders-Slegers, M.J., Eshuis, J. (2017). Enactive Anthrozoology: Toward an integrative theoretical model for understanding the therapeutic relationships between humans and animals.  Human-Animal Interaction Bulletin 2017, Vol 5, No. 2, 13-35
Ervaring en opleiding

Opleiding

Doctoraal en doctoraat Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht
GZ psycholoog (bigregistratie)

BKO en SKO (basis en senior kwalificatie onderwijs)

Vele postdoctorale curssen op het gebied van Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Victimologie en PTSS, Autisme, Gerontologie, EMDR


 

Nevenwerkzaamheden

President IAHAIO, International Association of Human Animal Interaction Organizations

Bestuurslid ISAZ : International Society of Anthrozoology

Lid Advisory Board Green Chimneys
Fellow University of Denver USA
Oprichter Bestuurslid Stichting Cirkel van Geweld
Bestuurslid Stichting Appelbloesem (groene zorg)
Bestuurslid Stichting Ida Zilverschoon
Adviseur AAIZOO