mr. dr. Michele Reumers - Open Universiteit

Universitair hoofddocent

Contactgegevens

mr. dr. Michele Reumers

mlr

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Rechtswetenschappen)

Michele.Reumers@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

(Internationaal) ondernemings- en insolventierecht; burgerlijk procesrecht

Onderzoek

Verricht voornamelijk onderzoek op het gebied van het (grensoverschrijdend) insolventierecht en het grensgebied tussen het ondernemings- en insolventierecht.

Publicaties

(Bijdragen in en bewerkingen van) boeken

A.L.H. Ernes/M.L.H. Reumers, Burgerlijk procesrecht Geschetst, Nijmegen: Ars Aequi 2016.

A.L.H. Ernes/M.L.H. Reumers & R. Verkijk, Gids voor het burgerlijk procesrecht, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015.

M.L.H. Reumers & J.W. Winter, 'Het geconsolideerde faillissement in het Voorontwerp', in: J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuizen & J.H. Verdonschot (red.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, p. 253-262, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008.

M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillissementen (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2007.

Artikelen

M. Reumers, ?What is in a Name? Group Coordination or Consolidation Plan ? What is Allowed Under the EIR Recast?, INSOL International Insolvency Review 2016, p. 225-240.

M.L.H. Reumers, ?Curatoren zet u schrap: de lat wordt voor u steeds hoger gelegd?, Tijdschrift voor Curatoren 2016, nr. 1, p. 22-31.

M. Reumers, ?Tijdig ingrijpen bij vennootschappen in financiŽle moeilijkheden: hoe bevordert men dat??, Ondernemingsrecht 2015/95. 

M.L.H. Reumers, ?Wijziging van de Insolventieverordening: de voorstellen van de Commissie en het Europees Parlement?, Ondernemingsrecht 2014/80.

M. Reumers, ?Cooperation between Liquidators and Courts in Insolvency Proceedings of Related Companies under the Proposed Revised EIR?, European Company and Financial Law Review 2013, p. 554-592.

M.L.H. Reumers, ?Consolidatie opnieuw in de schijnwerpers?, Ondernemingsrecht 2011/58.

P.J. Nevelstein & M.L.H. Reumers, ?Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag en kantonrechtersformule: het Bonna-arrest?, Arbeidsrecht 2009/28.

M.L.H. Reumers & P.M. van der Zanden, 'De invloed van de consolidatieplicht op de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij', TvJ 2008, nr. 3, p. 44-47.

M.L.H. Reumers, ?De geconsolideerde insolventie?, TvI 2008, 16.

M.L.H. Reumers, ?Nederlandse ervaringen met het geconsolideerde faillissement?, TvI 2004, 33.

M.L.H. Reumers, ?Het geconsolideerde faillissement?, Onderneming en Financiering, nr. 56, juli 2003, p. 57-63.

M.L.H. Reumers, ?Een meer economische aanpak van horizontale mededingingsbeperkingen in EU??, M&M, nr. 8, december 2002 p. 255-260.

Annotaties

Noot onder Hof ?s-Hertogenbosch 6 november 2014, JOR 2015/121.

J. Ermers & M. Reumers, ?Credit Suisse International v. Stichting Vestia Groep [2014] EWHC?, 3103 (Comm), European Company Law, April 2015, p.61-68.

Noot onder HR 13 september 2013, Ondernemingsrecht 2014/41.

Noot onder HR 13 juli 2012, Ondernemingsrecht 2013/29.

Overig

September 2016. M. Reumers & J. Rinkes, Webcolumn Open Universiteit, Faculteit CenR, cluster RW: ?Mexit: een einde aan de monistische visie op het goederenrecht?.

November 2015. M. Reumers, Webcolumn Open Universiteit, Faculteit CenR, cluster RW: ?Voorgestelde insolventiewetgeving haalt beoogd curatoren en bewindvoerders niet van de zijlijn?.

J.B. Wezeman, A.D.M. Bras, A.G.H. Klaassen, M.L.H. Reumers & M.A. Verbrugh, ?Report Erasmus University Rotterdam on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe?, Rotterdam, oktober 2002, gepubliceerd in: G. Ferrarini e.a. (red.), Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford: University Press 2004, p. 1064 e.v.


Nevenwerkzaamheden

Redactielid Tijdschrift voor Curatoren