Dr. Marieke Winkler - Open Universiteit

postdoc Cultuurwetenschappen

Contactgegevens

Dr. Marieke Winkler

mwi

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Marieke.Winkler@ou.nl

https://nl.linkedin.com/in/marieke-winkler-02726631

[https://mariekewinkler.wordpress.com/]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise


Onderzoek


In mei 2017 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876. Aan de hand van de praktijk van enkele uitgesproken letterkundigen (o.a. Albert Verwey, Nico Donkersloot en Hans Gomperts) onderzocht ik de relatie tussen de academische en publieke literatuurbeschouwing: waarom liggen Nederlandse critici en academici door de tijd heen steeds met elkaar in de clinch? Wat zijn de achterliggende wetenschappelijke waarden die bij het conflict, op dat specifiek moment, meespelen? 


In mijn postdoc-onderzoek richt ik mij op de uitwisseling van kennis tussen de domeinen literatuur, kunstonderwijs en wetenschap in Nederland. In het bijzonder ben ik geÔnteresseerd in de circulatie van concepten, poŽtica?s en denkstijlen tussen schrijvers, critici, docenten en academici in de moderne periode. Hoe vindt de uitwisseling van kennis tussen die verschillende groepen plaats? Welke betekenissen worden toegevoegd, dan wel overschreven of gewijzigd in dat proces? En hoe kijken de verschillende groepen aan tegen de waarde en de functie van literatuur(onderwijs) in de maatschappij? Wat is de verhouding tussen het Nederlandse debat en die in aangrenzende landen?

Publicaties

(Selectie van recente publicaties)Zie mijn persoonlijke website voor een volledig overzicht van publicaties. 

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Sinds mei 2015 werk ik bij de opleiding Cultuurwetenschappen. Als docent Letterkunde was ik verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursus 'Literatuurwetenschap' en zette ik mij in voor de actualisering van het propedeuse-onderwijs, o.a. de herziening van 'Inleiding Letterkunde' en de integratie van cultuurwetenschappelijke vaardigheden in het bestaande onderwijs. Daarnaast werkte ik mee aan de ontwikkeling van de nieuwe cursus 'Dichter bij de poŽzie'.

Per januari 2017 ben ik begonnen als postdoc-onderzoeker bij Cultuurwetenschappen. Mijn belangrijkste werkzaamheid is de organisatie van het internationale, interdisciplinaire congres 'The Icon as Cultural Model: Past, Present and Future' dat op 25 en 26 januari 2018 plaatsvindt te Amsterdam. Zie de congres-website voor meer informatie.


Opleiding

PhD: Nederlandse Taal en Cultuur (Radboud Universiteit Nijmegen)

Research MA: Dutch Language and Literature (Universiteit Utrecht)

BA: Nederlandse Taal en Letterkunde (Universiteit Utrecht)

Propedeuse: Nederlandse Taal en Letterkunde (Universiteit Utrecht)

Vooropleiding Beeldende Kunst (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Nevenwerkzaamheden

Naast mijn academische activiteiten schrijf ik literatuurrecensies voor o.a. poŽzietijdschrift Awater en online platform voor kritiek deReactor.org