Marieke Winkler MA - Open Universiteit

postdoc Cultuurwetenschappen

Contactgegevens

Marieke Winkler MA

mwi

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Marieke.Winkler@ou.nl

https://nl.linkedin.com/in/marieke-winkler-02726631

[https://mariekewinkler.wordpress.com/]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Moderne Nederlandse letterkunde, literaire kritiek en receptieonderzoek, poëzie- en verhaalanalyse 

Wetenschapsfilosofie, geschiedenis van de geesteswetenschappen, hermeneutiek 

Onderzoek

Postdoc-onderzoek naar de dwarsverbanden tussen literatuur, wetenschap en kunstkritiek. 

Aanvullende interesse: geschiedenis van de letterkundige neerlandistiek.

Promotieonderzoek (uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen) naar de wisselwerking tussen literaire kritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876.


Publicaties

(selectie)

?Levend verleden?. Een gesprek met prof.dr. J. Van Hulst (1911). Gepubliceerd op Wintertuin heeft een verhaal, 15/03/2017.

?Een veelzijdig en vooral katholiek leven?. Bespreking van Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom 1882-1959 (2015). In: Spiegel der Letteren 58(2). 2016. p.313-316.

Bijdragen over Armando, C. Buddingh?, Louis Ferron, Paul van Ostaijen, Peter Verhelst en Leo Vroman. In: N. Geerdink, J. Joosten & J. Oosterman (red.) De Leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Vantilt: Nijmegen. 2015.

''Ik heb me nog nooit zo bevrijd gevoeld!? Over het lezen van Mens Dier Ding van Alfred Schaffer?. In: DWB 160(3). 2015. 126-130.

?Literaire kritiek: man niet overal aan de macht?. Gepubliceerd op Neder-L, 13/05/2015.

?De (on)mogelijkheid van vermakelijk engagement?. In: J. Muijres & E. Op de Beek (red.). Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Vantilt: Nijmegen. 2014. 33-52.

'Wat er gebeurt tussen de verhalen?. Over Voor jou van K. Schippers?. In: DWB 159(4). 2014. 120-124.

'?De vraag is deze: waarom is een akademisch neerlandicus zulk een heel ander mens dan een nederlands letterkundige?? Literatuurkritiek en literatuurwetenschap: het hoogleraarschap van Albert Verwey (1865-1937)?. In: Nederlandse Letterkunde 19(2). 2014. 97-128.

?Bookreview Levinas, Storytelling and Anti-Storytelling?. In: Ethical Perspectives 21(2). 2014. 302-307.

'Undo/redo. Poëzie als herinneren en vergeten. Over Rouw met diertjes van Astrid Lampe?. In: DWB 159(2). 2014. 111-115.

?The Literary Scholar as Literary Critic? How the Study of the Relation between the Academic and the Public Discourse on Literature can Help to Understand the Function and Value of Literary Studies?. In: K. Földváry (red.), International Research Universities Network and Catholic Universities Partnership Graduate Students? Conference Conference Proceedings. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University2013. p.45-49.

?Interpretatie en/of patroon? Over Het einde van de geesteswetenschappen 1.0 en het onderscheid tussen kritiek en wetenschap?. In: Vooys 31(1). 2013. 31-41.

?Naar een nieuwe Laocoön. Het onderscheid tussen beeldende kunst en literatuur van Lessing tot Greenberg?. In: Kunstlicht. 33(2/3). 2012. 9-19.

?Authenticiteit of creative recycling? Over een heruitgave van het ondergrondse tijdschrift De Schone Zakdoek (1941-43) en het aura-begrip van Walter Benjamin?. In: Verslagen en mededelingen van de KANTL 119(2). 2009. 217-235.

?Cyberpoetics?. In: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap 21(1). 2009. 5-14.

?De schaduw van de Zuivere Lyriek: Over de relatie van Paul van Ostaijens ?Gebruiksaanwijzing der Lyriek? en de poëzie van Hans Favery?. In: Vooys 29(1). 2008. 26-39.

Ervaring en opleiding

Werkervaring

Opleiding

Research MA: Dutch Language and Literature (Universiteit Utrecht)
BA: Nederlandse Taal en Letterkunde (Universiteit Utrecht)
Vooropleiding Hogeschool van de Kunsten Utrecht

Nevenwerkzaamheden