Oscar Spee - Open Universiteit

Hoofd Beleid en Strategieontwikkeling Bedrijfsvoering

Contactgegevens

Oscar Spee

osp

Bestuursdienst (Beleid en strategieontwikkeling bedrijfsvoering)

oscar.spee@ou.nl

Nevenwerkzaamheden

Lid Raad van Toezicht INNOVO

Voorzitter Geschillencommissie studentenaangelegenheden Universiteit Maastricht

Lid AWB-bezwarencommissie Universiteit Maastricht

Klachtenfunctionaris Provincie Limburg