prof. dr. Paul van den Akker - Open Universiteit

Contactgegevens

prof. dr. Paul van den Akker

pak

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Paul.vandenAkker@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

* historiografie van de kunstgeschiedenis in cultuurhistorische context

* geschiedenis van het denken over evolutie in de kunst en de natuur

* geschiedenis van de kunsttheorie in relatie tot de kunstpraktijk

* geschiedenis van de leer- en ontwerpprocessen in de beeldende kunst met speciale aandacht voor de rol van de tekenkunst

Publicaties

BOEKEN

Looking for Lines. Theories on the Essence of Art and the Problem of Mannerism, AUP, Amsterdam 2010

- [met I.B.S. van Koningsbruggen] Het voorbeeld van de klassieken, Hermaion, Emmeloord 1998

- Sporen van vaardigheid. De ontwerpmethode voor de figuurhouding in de Italiaanse tekenkunst van de renaissance, Abcoude 1991 (handelseditie dissertatie)

 

ARTIKELEN (selectie)

 

- ‘Petrus Camper on natural design and the beauty of Apollo’s profile’, in: Klaas van Berkel en Bart Ramakers (eds.), Petrus Camper in context. Science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic, 243-273

- ‘Niet uit conservatisme maar uit overtuiging’, Scherp kijken, Kunstschrift 59(2015)2, 20-25

- ‘Erfgenamen van Plinius en Pausanias: twintig eeuwen kunstgeschiedschrijving’, M. Rijnders en P. van Ulzen (reds.), Manieren van kijken. Inleiding Kunstgeschiedenis [2], Heerlen 2010, 98-139

- ‘Tekeningen op de grond’, en ‘Het atelier als school’, in: M. Haveman e.a.,  Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden, Lochem 2006, 143-160, resp. 217-231

`Een handige meme voor de figuurtekening’, Kunstlicht. Papier, tekeningen, prenten, 27(2006)4, 86-89

- `Ken je het land waar de citroenen bloeien? De Duitse Lucasbroeders’, Alleen wie het verlangen kent. Het Duitse landschap van de vroege Romantiek, Kunstschrift 49(2005)5, 39-45

- ‘het papieren laboratorium’, Denken op papier, Kunstschrift 47(2003)3, 2-13

- ‘Kandinsky’s completion of Leonardo’s Deluge’, in: Beelden in veelvoud. De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie, Leids Kunsthistorisch Jaarboek, vol.12, Primavera Pers, Leiden 2002, 453-469

- `Drawing up Plans in the Mental Studio. A Mannerist Scenario for the Invention of Compositions’, Memory and Oblivion, Proceedings of the XXXIXth International Congress of the History of Art, held in Amsterdam 1-7 September 1996, Kluwer, Amsterdam 1999, 817-825

- `Visual order in figurative art: to zoom in on Mannerism’, in: J.B. Bedaux en B. Cooke (eds.) Sociobiology and the Arts, Amsterdam / Atlanta 1999, 191-222

- `Body building in the sixteenth century’, Kunstlicht 19(1998)4, 4-10

- `Bij voorbeeld tekenen’, Het beeld en zijn voorbeeld, Kunstschrift 40(1996)5, 15-23

- “‘Out of Disegno Invention is born’ - Drawing a Convincing Figure in Renaissance Italian Art”, in: The Appeal of Images. Argumentation. An International Journal on Reasoning, Vol. 7 (1993) 1, 45-66

Ervaring en opleiding

Opleiding

* 1991 - promotie Vrije Universiteit Amsterdam (dr)
* 1983 - (Rijks)universiteit Utrecht (Kunstgeschiedenis, drs)

 

Nevenwerkzaamheden

* voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) NIKI (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut) te Florence (vanaf 2016) (niki-florence.org)

* lid redactieraad Kunstschrift (sinds 2003) (www.kunstschrift.nl)

voorzitter van het De Gijselaar-Hintzenfonds (sinds 2014) (www.degijselaarhintzenfonds.nl)