Prof. dr. Sjef Stijnen - Open Universiteit

Hoogleraar Afstandonderwijs ten behoeve van de opleiding tot leraar

Contactgegevens

Prof. dr. Sjef Stijnen

pjs

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Sjef.Stijnen@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Onderzoek

 

Publicaties

Vrieling, Emmy, Stijnen,Sjef, Besselink, Eric, Velthorst, Gerdo, & Van Maanen, Nancy (2016). Begeleiding van zelfsturende studententeams tijdens de emulatiefase. Tijdschrift voor Lerarenopleiders  37(2), 81-91.

Vrieling, E., Stijnen, S., Besselink, E., Velthorst,G., & Van Maanen, N (2015).Professionaliseren van lerarenopleiders: Modelleren kun je leren. Iselinge jaarboek 2014-2015.

Thurlings, M.C.G., Vermeulen, M., Bastiaens, T.J. & Stijnen, P.J.J. (2014). The role of feedback and social presence in an online peer coaching program for student teachers. Australasian Journal of Educational Technology, 30(3), 326-341.

Vrieling, Emmy, Stijnen, Sjef, Knaapen, Mieke & Maanen, Nancy van (2014). Van actiegerichte naar betekenisgerichte reflectie. in: Onderwijsinnovatie 15(4), 36-39.

Martens, Rob, Stijnen, Sjef & Olthof, Hans (2014), Uitgelezen kans voor meer en beter onderwijsonderzoek. in: Onderwijsinnovatie 15(2), 12-15.

Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2013). Teachers’ beliefs about using a Professional Development Plan. International Journal of Training and Development, 2013,17:4, 260-278.DOI: 10.1111/ijtd.12016.

Thurlings, M.C.G., Vermeulen, M., Bastiaens, T.J. & Stijnen, P.J.J. (2013). Understanding feedback : a learning theory perspective. Educational Research Review, 9, 1-15.

Vrieling, E.M., Bastiaens, Th.J., & Stijnen, P.J.J. (2013). The ‘Self-Regulated Learning Opportunities Questionnaire’: A diagnostic instrument for primary teacher educators. Professional Development in Education. 39(5), 799-821. DOI: 10.1080/19415257.2012.708905

Janssen, S., Kreijns, K., Bastiaens, T., Stijnen, S. & M. Vermeulen (2012). Teachers’professional development: an analysis of the use of Professional Development Plans in a Dutch school. Professional Development in Education, 2012, 38:3, 453-469. DOI:10.1080/19415257.2011.635307.

Thurlings, M., Vermeulen, M., Kreijns, K., Bastiaens, Th. & S. Stijnen  (2012). Development of the Teacher Feedback Observation Scheme: Evaluating the quality of feedback in peer groups. Journal of Education for Teaching, 38(2), 193–208. DOI:10.1080/02607476.2012.656444.

Thurlings, M., Vermeulen, M., Bastiaens, Th., & Stijnen, P. (2012). Investigating Feedback Among Teachers: Coherence of Observed and Perceived Feedback. Mentoring & Tutoring, 20(4), 473-490. DOI:10.1080/13611267.2012.725981.

Vrieling, E.M., Bastiaens, TH.J., & Stijnen, P.J.J. (2012-a). Consequences of Increased Self-Regulated Learning Opportunities on Student Teachers’ Motivation and Use of Metacognitive Skills. Australian Journal of Teacher Education, 37(8),101-117. (Vol. 37: Iss. 8, Article 7. Available at: http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol37/iss8/7).

Vrieling, E.M., Bastiaens, T.J., & Stijnen, S. (2012-b). Effects of increased Self-Regulated Learning Opportunities on Student Teachers’ Metacognitive and Motivational Development. International Journal of Educational Research, 53 ( 2012) 251-263.  DOI: 10.1016/j.ijer.2012.03.014.(ophalen: http://dex.doi.org/10.1016/j.ijer.2012.03.014).

Vrieling, E.M., Bastiaens, Th.J., & Stijnen, P.J.J. (2012-c). Using online learning networks to promote self-regulated learning in primary teacher education. In C.D Maddux (Ed.), Research highlights in technology and teacher education 2012. Chesapeake (pp.101-109). VA: Society for Information Technology and Teacher Education (SITE).

Stijnen, S. & Martens, R. (2011). Jaarverslag Onderzoek RdMC 2010. Heerlen: Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit.

Martens, R. & Stijnen, S. (2011). Jaarverslag Onderzoek RdMC 2009. Heerlen: Ruud de Moor Centrum – Open Universiteit.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (Eds) (2011). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

 

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011). Waar gaat dit jaarboek over? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 9-17). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Thurlings, M., Wassink, H., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Vermeulen, M. (2011). Feedback als cruciale factor voor leerresultaat. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 91-101). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Vrieling, E., Bastiaens, T., Stijnen, S., & Wassink, H. (2011). Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 101-113). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Janssen, S., Wassink, H., Jansen, F., Bastiaens, T., & Stijnen, S. (2011). ‘Blijvend bekwaam’: professionele en teamontwikkeling verbonden. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 123-132). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Diepstraten, I., Vinken, H., Nielissen, G., & Stijnen, S. (2011). Wat werkt? Eerste lessen uit de vraagsturingsprojecten 2009 en 2010. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 135-144). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011). Conclusie: waar staan we nu? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 145-155). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R., & Claessen, J. (2011). Epiloog: koers voor de toekomst. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens & J. Claessen (Eds). Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 (pp. 155-159). Heerlen: Ruud de Moor Centrum - Open Universiteit.

Vrieling, E., Bastiaens, T.J., & Stijnen, S. (2010). Process-oriented design principles for promoting self-regulated learning in primary teacher education. International Journal of Educational Research, 49, 141-150.

Stijnen, Sjef, Martens, Rob, Dieleman, Arjan (2009). De moeilijke weg naar praktijkrelevant onderwijsonderzoek. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 27, 219-238.

Thurlings, M., Kreijns, K., Bastiaens, Th. and Stijnen, S. (2009). Video Intervision Peer Coaching  in Teacher Professionalization: First Online Explorations. In C.D. Maddux (Ed.) Research Highlights in Technology and Teacher Education 2009 (pp.319 - 329). Chesapeake, VA: Society for Information Technology and Teacher Education (SITE).

Digitale versie: http://www.editlib.org/p/31425

Bastiaens, T.H.J., Stijnen, P.J.J. (2008). Career Development through E-learning: The Importance of a Competence-Based Learning Approach. Malaysian Journal of Distance Education Jurnal Pendidikan Jarak Jauh Malaysia, 10 (1), 1-19. 

 

Ervaring en opleiding

Opleiding

Nevenwerkzaamheden

geen