Dr. Jennifer Reijnders - Open Universiteit

Universitair docent Levenslooppsychologie

Contactgegevens

Dr. Jennifer Reijnders

qjr

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (wetenschapsgebied Psychologie)

jennifer.reijnders@ou.nl

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAKCF8QBdkJd4GeJoNGCXzUpj-XkjYKvznk&trk=nav_responsive_tab_profile

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

- Ouderenpsychologie

- Neuropsychologie

- Coaching

Onderzoek