drs. Herman Simissen - Open Universiteit

universitair docent

Contactgegevens

drs. Herman Simissen

sim

Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen)

Herman.Simissen@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Door mijn werk ben ik meer generalist dan specialist. Mijn expertise ligt op het gebied van Europese geschiedenis in de twintigste eeuw, met enige nadruk op de cultuurgeschiedenis respectievelijk de geschiedenis van de Europese integratie. Een tweede expertise betreft de filosofie van de cultuurwetenschappen, in het bijzonder de filosofie van de geschiedenis. Binnen dit expertisegebied ben ik vooral thuis in het werk van de Engelse filosoof R.G. Collingwood.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedfilosofie van de Duitse filosoof Theodor Lessing (1872-1933), die in zijn boek Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen een eigen kijk op de aard en betekenis van de geschiedschrijving ontwikkelde. 

Publicaties

 

 

Ervaring en opleiding

Opleiding

In 1977 haalde ik mijn VWO-diploma aan de toenmalige scholengemeenschap Nebo-Marienbosch-Gabriel in Nijmegen. Van 1977 tot 1985 studeerde ik geschiedenis in Nijmegen, waarvan het laatste jaar werd besteed aan een onderwijsbevoegdheid (eerstegraads docent geschiedenis).

Nevenwerkzaamheden