Dr. Sanny Smeekens - Open Universiteit

UD Klinische psychologie

Contactgegevens

Dr. Sanny Smeekens

ssm

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (wetenschapsgebied Psychologie)

Sanny.Smeekens@ou.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Ontwikkelingspsychologie; Klinische psychologie; Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen/adolescenten; Ouder-kind interactie; Interactie met leeftijdsgenoten; Gehechtheidstheorie; Developmental psycholopathology; Infant Mental Health

-

 

Onderzoek

- Ontwikkeling van kinderen prenataal en in de eerste levensjaren, ouder-kind interactie, ouder-kind relatie, temperament, transitie naar ouderschap

- (Vroege) voorspellers van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met name sociale ervaringen (in gezin, met leeftijdsgenoten) en interactie tussen aanleg en omgeving als voorspellers van zowel normale ontwikkeling (oa zelfbeeld, emotie-regulatie, zelfcontrole, sociale competentie) als problematische ontwikkeling (internaliserende en externaliserende problemen)

- Observaties van ouder-kind interactie en interactie in vriendschappen, fysiologische metingen (cortisol, testosteron)

- Zie publicatielijst