drs. Wim Didderen - Open Universiteit

projectmanager / beleidsmedewerker

Contactgegevens

drs. Wim Didderen

wdi

Bestuursdienst (Beleid en strategieontwikkeling academische zaken)

wim.didderen@ou.nl

wim.didderen@neimed.nl

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAAOeusoBU0JIev-dX1H4VyJduhoyels3FJk&trk=hp-identity-name

[http://www.neimed.nl, http://www.maestrokompas.org, http://www.vanmeernaarbeter.nl]

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

zie linkedIn profiel

Onderzoek

zie linkedIn profiel