prof. dr. Loek Nieuwenhuis - Open Universiteit

Bijzonder hoogleraar

Contactgegevens

prof. dr. Loek Nieuwenhuis

yhaani

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (Welten-instituut)

Loek.Nieuwenhuis@ou.nl

loek.nieuwenhuis@han.nl

Expertise, onderzoek en publicaties

Expertise

Onderzoek naar Leren en Werken. Ontwikkeling van vakmanschap in school en bedrijf. Praktijkgericht onderzoek naar werkplekleren en inrichting van stelsels voor beroepsonderwijs. Aandacht voor het vakmanschap van docenten en trainers.

Nevenwerkzaamheden

Hoofdfunctie: Lector Beroepspedagogiek bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren aan de HAN, hogeschool van Arnhem en Nijmegen