ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Procedures

  

Ingangseisen

Om promotie-onderzoek te kunnen doen dient de promovendus een afgeronde Master-opleiding te hebben gevolgd op een voor het onderzoek relevant gebied. Ook dient het voorgestelde onderzoek aan te sluiten bij het expertisegebied van een promotor. Inschrijving bij de OU Graduate School (OUGS) vindt plaats via de promotor.

Promovendi en interne medewerkers met een goedgekeurd onderzoeksplan worden automatisch lid van de OUGS. Voorwaarde is enkel dat de promotor hen heeft aangemeld bij het College voor promoties (CvP) en de OUGS.

Voor buitenpromovendi vindt inschrijving plaats via het ondertekenen van de PhD-contracten. De toelating tot de Graduate School verloopt in twee fasen.

Fase 1: starter

Een externe promovendus begint met het opstellen van een onderzoeksplan. In deze fase spreken we van een aspirant-promovendus. Om afspraken vast te leggen ondertekenen aspirant-promovendus en beoogd promotor een aspirant-contract. Met deze overeenkomst wordt tevens lidmaatschap van de OUGS verkregen. De aspirant-promovendus heeft beperkt toegang tot faciliteiten.

Fase 2: volledig lid OUGS

De aspirant-promovendus laat een gereed onderzoeksplan met toestemming van de beoogd promotor beoordelen volgens de facultaire normen. Bij goedkeuring van dat plan gaat de buitenpromovendus door naar de uitvoeringsfase. Dan wordt ook een formeel promovenduscontract ondertekend. Met dit contract geven beide partijen hun intentie weer tot het uitvoeren van het promotietraject. Zodra dit contract samen met het goedgekeurde onderzoeksplan (inclusief scholingsplan) is ingediend, kan de promovendus ook gebruik maken van de volledige faciliteiten van de OUGS.

Promotiereglement

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties van de Open Universiteit. Dit reglement is van toepassing op alle promoties, dus zowel van buitenpromovendi als 'gewone' promovendi.

Promotiereglement van de Open Universiteit

Doctoral Regulations of the Open University of the Netherlands (English)

Zie ook het stappenplan voor de laatste fase van het promotietraject.

Promotietraject - stappenplan

PhD graduation procedure - step-by-step plan (English)

Gedragscode

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit, en daarmee ook voor al het promovendionderzoek, geldt dat het valt onder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Het gaat hier om de principes rondom zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Lees meer over binnen de open Universiteit gehanteerde afspraken over kwaliteit en integriteit.