ALG_Boek_13029_head_large.jpg
Psychische functiebeperking
Mogelijkheden bij een psychische functiebeperking zoals ADHD, autisme, depressies of fobieën.

Begeleiding

Bij sommige cursussen horen verplichte bijeenkomsten. Kunt u deze door uw beperking niet bijwonen, neem dan tijdig contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking, mw. Cleo Merckx (+31 45 576 2888 of drempelsweg@ou.nl) om te bespreken of, en wat de mogelijkheden zijn.
U kunt audio-opnames maken van de begeleidingsbijeenkomsten zodat u deze later nog eens kunt beluisteren. De aanwezige studenten moeten instemmen met de opname (privacybescherming) en de opname mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen studie, oefening en gebruik.

Studiemateriaal

Mochten er zich problemen voordoen met betrekking tot het studiemateriaal, neem dan contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking. Deze zoekt samen met u naar alternatieven.

Tentaminering

Kunt u niet op gebruikelijke wijze tentamens afleggen, neem dan contact op met de adviseur om de mogelijkheden te bekijken (bijvoorbeeld tentamen afleggen in een aparte ruimte). Stuur uiterlijk acht weken voor het tentamen het Intakeformulier en de medische verklaring naar:
Open Universiteit
Adviseur Studeren met een functiebeperking
Postbus 4444 
6401 CX Heerlen.