INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Terugblik Informatica studiedag op 6 september 2019
Terugblik op de eerdere Informatica studiedag op 6 september 2019. De locatie was Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Programma Informatica studiedag op 6 september 2019

In de Programmaflyer Informatica studiedag 6 september 2019 staan toelichtingen bij alle sessies.

 • 14.00 uur
  Inloop en ontvangst
 • 15.00 - 15.45 uur
  Plenaire sessie: Hoe werkt digitaal forensisch bewijs? (zie video) door Harm van Beek (NFI)
 • 16.00 - 17.30 uur
  Parallelsessies
  - Forensische software ontwikkeling
  - Welkomstbijeenkomst voor nieuwe studenten bachelors Informatica en Informatiekunde (16.00 - 16.45 uur)
  - Cursusbijeenkomst Inleiding informatica (16.45 - 17.30 uur)
  - * Cursusbijeenkomst Object georiënteerd programmeren
  - * Cursusbijeenkomst Functioneel programmeren
  - Intervisie Voorbereiding afstuderen en Afstudeerproject Bachelor Informatica
  - * Startbijeenkomst Master Software Engineering / Cursusbijeenkomst Design for Change
  - * Cursusbijeenkomst System verification and testing, deel I
  - Introductie afstudeertraject en Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders Master SE en CS
  - Studieadvies
 • 17.30 uur
  Soep en broodjes
  Studievereniging TouW
  Studieadvies en cursustafels
  Voor de cursussen die in kwartiel 1 starten, zijn er cursustafels waar je de docent en je medestudenten kunt ontmoeten.
 • 18.30 - 20.00 uur
  Parallelsessies
  - Onderzoek aan de OU: Intelligente tutoring systemen en Automatische feedback
  - Vervolg Cursusbijeenkomst Inleiding informatica
  - * Objectgeoriënteerd programmeren – Helpdesk
  - Workshop Time management (VOLGEBOEKT)
  - OUtistisch
  - TESTAR: presentaties van recent afstudeerwerk
  - * Cursusbijeenkomst System verification and testing, deel II
  - Begeleidingsbijeenkomst afstudeerders Master SE en CS
  - Studieadvies
 • 20.15 uur
  Plenarie sessie: Geautomatiseerde feedback voor intelligente tutoring systemen (zie video) door Bastiaan Heeren (OU)
 • 21.00 uur
  Afsluitende borrel

* Bijeenkomst alleen voor ingeschreven cursisten