ALG_Boek_10727_head_large.jpg
Visuele functiebeperking
Mogelijkheden bij een visuele functiebeperking zoals blindheid en slechtziendheid.

Begeleiding

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met uw docent of de Adviseur Studeren met een functiebeperking, mw. Cleo Merckx (+31 45 576 2888 of drempelsweg@ou.nl). Samen bekijkt u of voorzieningen nodig zijn tijdens verplichte bijeenkomsten.

Studiemateriaal

Voor het omzetten van studiemateriaal werken wij samen met Stichting Dedicon.
Dedicon zet uw studiemateriaal om in braille, vergroot of digitaliseert dit of spreekt het in. Hieraan zijn (minimale) kosten verbonden. Veel studiemateriaal is digitaal of ingesproken beschikbaar. U kunt in de catalogus op de website van Dedicon nakijken of een cursus is omgezet en welke productievormen aanwezig zijn. Wanneer het studiemateriaal niet aanwezig is, kan een productieverzoek worden ingediend bij Dedicon. U moet hiervoor wel in het bezit zijn van een account of een account aanmaken.
Woont u in het buitenland? Ook dan kunt u gebruikmaken van reeds aangepast studiemateriaal en studiemateriaal laten omzetten.

Tentaminering

De Open Universiteit kan uw tentamens laten inspreken, digitaliseren, omzetten naar braille of vergroten. Ook kunt u een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld extra tentamentijd, aparte ruimte of tentamens afleggen op uw eigen laptop met spraaksoftware.

Stuur uiterlijk acht weken voor het tentamen het Intakeformulier en een medische verklaring naar:
Open Universiteit
Adviseur Studeren met een functiebeperking
Postbus 4444
6401 CX Heerlen.